Best ASCII Text Art Generator

	    ¸ · ''     '' · ¸ 
        ¸''           '' · ¸ 
       ¸''              ''·¸ 
       ;     ¸  ¸·''  ¸·'' ¸  ''¸ 
       ''¸   ¸·  ¸''  ¸ ·''¸ ·''¸-~''¯¯¯'' · ¸ 
        ''¸  ; ¸''  '' ''   ¸''¯¯'' ~·¸ ¸¸) 
         ;\  ''  ¸  ¸ '' ·¸¸ '' ·''¸¯'' ·. 
       „·''; ''„    '') ¸·'' ·¸ ''·¸'' · ¸'')  ', 
    „· ''  „ ; ''„    „''    ''·¸¸''   ''   ', 
„''¯'' ·''·~''¯ ,·' „''  „·''        ,·´¯`·.  ; 
;  |    ,' „ ''   ''   ,·´¯`·.   ;  @';  ; 
''·„_'|.¸   ;''        ;  @';   ' ··''   ; 
   ';   ';         ' ··''   ¸ · ''''    ' ·, 
   ''·„ ,·'' ` ·.           ''  (¯¯)    ' , 
     ''('' ''~·.¸         , ·'.¸¸¸__¸¸.·''··   ; 
      `·...¸·~             `····´    , ' 
         '·,             ´¯   , · ' 
         (''¯` · · ··¸·---........-----,·· ´~¸ 
          ''·¸¸    '' ··..¸¸____¸¸|¸)   ) 
          „.·''··„           „... ·' 
        „·''     „''··„      ¸·''  ), 
      „·''       '',  ''··„     „·´ ', 
               ';   ,''··...··'' `,  ', 
              ,'   ,' Ñ맧  ;  ',§Ãž

     ,~ -,                     
   ¸¸ ¸',___'_¸ - ' ')      , ~ ,     
  (,   \____\¸ ¸ ¸')    ¸¸ ¸',___'_¸ - ' ')     
   (, - ' ',    ',     (,   \____\¸ ¸ ¸')  
       ; ,',  ',     (, - ' ',   ' ,      
      ,'  ',:',  ',         ;  ,',  ', 
      ,'   ;::;  ',        ;  ',:',  ', 
     ,'   ,':::;  ;        ,'   ',:',  ', 
     ,'   ;::: ;  ;       ,'    ;::',   ', 
    ,'   ,':::,'   ;      ,'   ,':::,'    ; 
   ,'    ;:::;   ,'      ,'   ,'::::,'    ; 
   ,'   ,':::,'    ;     ,'    ,'::::,'    ,' 
  ,'   ,':::,'    ,'    ,'    , ':::, '   , ' 
  ;   ;::::;   ,'    ,'   ,':::, '   , ' how 
  ;   ;::::;   ;    ',  ,'::, '   , ' do you 
  ',   ',:::',   ',    ;  ', '   , '   catch a 
   ' ,  ' ,::',   ',   ¸ ¸',     ,'    ÛñíQüÊ 
     ' ,  ' ',  ~,'¸' ¸ , ¸'   - ' -,    wabbit 
        ' - ,  ,·'/ \/     , - -,  ' ,  , -,~. , ¸ 
           ' ,' \/      ,'   ¸ ',  ;'  '   ~,-'. 
           ;,¸       ;  ,' ,- -','        ' , 
          ', , - - - .    ;  ; ;  ,'   ¸     ), ;  
           ',    ¸', ,  ',  '-, ','   ,-'      ,' ' 
          ¸ ¸'.,   ; ,' ' , ¸'¸-, .' , -'      , ' 
        -,'-    ' - , ; ¸'¸ ¸-' ' ', ,-'       , ' 
       ,-'       , - ~ ',- -,' ,-'  , - ~ -,' 
       ;.',     ,-' ,-~ , ' ' - ' ¸-'    , 'ÛñíQüÊ 
         ' - , ¸ ¸ ¸ ¸'   ¸ ',- ~ ','' ¸   , '  up on 
               ', , -'  '-¸ -'  ,'  ,'     it!!!!! 
            , - ' ' '        ;  ,' 
           ',            ,'.- ' 
          , ' ' ,         , ,'    how do u 
        , '    ' - , , . - ~ ' -( ' ' ,   catch a 
       ,'               ' '- ,   †ãMê 
       -,              , - '    wabbit 
        ' ~ . ., . . . . . - ~,'       
      Ñ맧   ' ,  ' ,   ',      
  , ~' ' ' ' ,' ' ' ~ ' -  , ;¸   ' ~ ' ' ' ' ,'- ' ' ~, 
 ,'        ',  , - ~ ' , ',' - ,      ,'       ', 
 ;         '- '  , - '    ' , ' - , ,'        ; 
  ',(¸¸(¸¸( ¸ ¸ ¸ , , - '         ' - , , , ¸ ¸ ¸ )¸¸)¸¸),'  
                         †ãMê Wà!!!!ƨ‹
           /´¯/) 
          ,/¯ / 
         /  / 
      /´¯`/'  '/´¯¯`·¸ 
     /'/  /  /  /¨ /¯\ 
    ('(  ´  ´   ¯˜/'  ') 
     \         '   / 
     '\'  \      _.·´ 
      \       ( 
       \       \«•š
	          , - ~ ~ ~~ -, /' ' ` ` ' ` ~ -, 
	         /   , . . - ~' /  /' ~ - . , . -' 
	         '|   |     /  / 
	         \  '| ¸ -' ,''-' ,'-,      , - ~ , 
	          \  \' ( ,'   ', '-,   ¸.-( ¸ ¸ #,' 
	          ( \ '  ' -,,º,,'' º-''('(       ', 
	           '-,    ¸ ¸           , ' 
	            '-,  ' ; - . , , , , . - ' 
	              '\'-,  ', '\;' ~, ' , 
	               \,'-¸¸ '-¸¸'\,  '  ', 
	              -:' ¸ , . , , , ,`,';' ' 
	              ,-',        ' , 
	      ,.,      ,'-'          ', 
	     ,-'   '-,  ,-'    /,.-      ,' 
	    ;     ',,-'   ,-'        ,-', ¸ 
	    ',   \`  \   -'        ,-'   ,' 
	     ',   \   ',   \     , -'  '- ,-' 
	     ;   \   ',   \  - ~,' \   ', 
	     ,'~  ',   ;   ',,.-','  ',   ', 
	    , '     ', , , ;   ', ,'  /¸|  --', ¸ 
	   (¸¸¸)¸¸¸¸)¸¸¸)  ,'     ' ,  ,'     '-,) 
	    Ñ맧    (¸¸¸¸)¸¸¸¸)¸¸¸¸)(¸¸¸¸)¸¸¸¸)¸¸¸¸)«•š
       ∩
    \\
    / )
⊂\_/ ̄ ̄ ̄ /
 \_/  ° ͜ʖ ° (
  )  /⌒\
 / ___/⌒\⊃
 ( /
 \\
   U


       ._ o o
       \_`-)|_
      ,""    \
     ," ## |  ಠ ಠ.
    ," ##  ,-\__  `.
   ,"    /   `--._;)
  ,"   ## /
 ,"  ##  /


           ._ ┌─┐
           \_`-┴─┴
 /'-./\_      ,""    \     
:  ||,>     ," ## |  ॓ ॔.
 \.-'||    ," ##  ,-\__  `.   AND MY AXE!
   ||    ,"    /   `--._;) _____/
   ||   ,"   ## /     ; ;
  ε||3 ,"  ##  /     


        ("\ '' /").___..--' ' "`-._ 
        `ಠ_ ಠ )  `-. (    ).`-.__.`)
        (_Y_.)'  ._  ) `._ `. ``-..-'
       _..`--'_. .-_/ /--'_.' .'     
      (i l).-' '  ((i). '  ((!.-'

 .'"'.    ___,,,___    .'``.
: (\ `."'"```     ```"'"-' /) ;
 : \             `./ .'
 `.              :.'
  /    __)    __)   \
  |    (●)    (●)    |
  |     /     \     |
  |    /       \    |
  \   |   .-.   |   /
   `.  | . . /  \ . . |  .'
    `-._\.'.(   ).'./_.-'
      `\' `._.' '/'
       `. --'-- .'
        `-...-'

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄██████▄
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄████████████▄
▒▒▒▒▒▒▄▄██████████████████
▒▒▒▄████▀▀▀██▀██▌███▀▀▀████
▒▒▐▀████▌▀██▌▀▐█▌████▌█████▌
▒▒█▒▒▀██▀▀▐█▐█▌█▌▀▀██▌██████
▒▒█▒▒▒▒████████████████████▌
▒▒▒▌▒▒▒▒█████░░░░░░░██████▀
▒▒▒▀▄▓▓▓▒███░░░░░░█████▀▀
▒▒▒▒▀░▓▓▒▐█████████▀▀▒
▒▒▒▒▒░░▒▒▐█████▀▀▒▒▒▒▒▒
▒▒░░░░░▀▀▀▀▀▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒░░░░░░░░▒▒

▓▓▓▓
▒▒▒▓▓
▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓
▒▓▓▓▓▓▓░░░▓
▒▓░░░░▓░░░░▓
▓░░░░░░▓░▓░▓
▓░░░░░░▓░░░▓
▓░░▓░░░▓▓▓▓
▒▓░░░░▓▒▒▒▒▓
▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▓▒▒▒▒▒▓░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▃
▂▄▅█████████▅▄▃▂
I███████████████████].
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤░(¯`♥´¯)░░░░░
░░(¯`♥´¯)░░░░
░░░(¯`♥´¯)░░░
░░░░(¯`♥´¯)░░


_______oBBBBB8o______oBBBBBBB
_____o8BBBBBBBBBBB__BBBBBBBBB8________o88o,
___o8BBBBBB**8BBBB__BBBBBBBBBB_____oBBBBBBBo,
__oBBBBBBB*___***___BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBooooo___*BBBBBBB8______*BB*_8BBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBBBBBBB8ooBBBBBBB8___________8BBBBBBB8,
__*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8_o88BB88BBBBBBBBBBBB,
____*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
______**8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
___________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8*,
____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8888**,
_____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
_____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
______________*BBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
_______________*BBBBBBBBBBBBBBBB*,
________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
_________________8BBBBBBBBBBBBBBBo,
__________________BBBBBBBBBBBBBBB8,
__________________BBBBBBBBBBBBBBBB,

_________________¶_____
________________¶¶¶____
_______________¶¶¶¶¶___
_______________¶¶¶¶¶___
______________¶¶¶_¶¶¶__
______________¶¶¶__¶¶__
______________¶¶___¶¶¶_
_____________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶______
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__
_________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___
_________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶___
_________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__
________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__
_______¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶_
_______¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶_
______¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶
______¶¶¶__________________¶¶¶▒▒▒▒▒▄██████████▄▒▒▒▒▒
▒▒▒▄██████████████▄▒▒▒
▒▒██████████████████▒▒
▒▐███▀▀▀▀▀██▀▀▀▀▀███▌▒
▒███▒▒▌■▐▒▒▒▒▌■▐▒▒███▒
▒▐██▄▒▀▀▀▒▒▒▒▀▀▀▒▄██▌▒
▒▒▀████▒▄▄▒▒▄▄▒████▀▒▒
▒▒▐███▒▒▒▀▒▒▀▒▒▒███▌▒▒
▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒
▒▒▒██▒▒▀▀▀▀▀▀▀▀▒▒██▒▒▒
▒▒▒▐██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▄██▌▒▒▒
▒▒▒▒▀████████████▀▒▒▒▒___$$$___$$$____
__$$$$$_$$$$$___
__$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$_____
______$$$_______
_______$
_____¸.•´¸.•*¸.•*´¨`*•.♥
_____*.¸¸.•*¨`


░░░░░░░░▄██████▄
░░░░░░░█▀▀▀██▀▀▀▄
░░░░░░░█▄▄▄██▄▄▄█ U HAVE BEEN ABDUCTED BY
░░░░░░░▀█████████
░░░░░░░░▀███▄███▀░░ THE AYYLIEN
░░░░░░░░░▀████▀░░░░░
░░░░░░░▄████████▄░░░░ POST AYY LMAO
░░░░░░████████████░░░░ OR GET PROBERED───▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄───
───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█───
────█░░█░░░░░█░░█────
─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─
█░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█
$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*______________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*___________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,________________________________$$$$________$$$___
_______________________________$$$$$$______$$$$$$_
$$$____________________________$$$$$$$$$___$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$_$$$$$$$_
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$__________
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$_____________
___$$$$_$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$___________$$$$$___
___$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$____$_________$$$$$$$__
___$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$______$________$$$$$$$___
___$$$$$$____$$$$$$$$$$$$_____$_________$$$$$$$$$_
___$$$$$$$____$$$$$$$$$$_______$$$$_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$______$$$$$$$$___________$____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$______$$$$$$$___________$___$$$$$$$$$$_
___$$$$$$$$$_________$$$$$$_______$_______________
___$$$$$$$$$$$____________$$$$$$$$________________
____$$$c$S$$$$$$$$_____________$$$$$______________
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________________
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________________
____________$$$$$$$$$$$_________________________________________________________________s$
_____________________________________$s
____________________________________s$s
________________________________ss$$$s
__________________________s$$$$$$$$s
__________$$$$$$$______s$$$$$$$$$s
__________$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$_s$
$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sss$$$$$
$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s
s$$s_______s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____s
_$$$$___sss$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$$_s$____$
__s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$_______$$$
______ssss$$$$$$$$$$$$$$$$$$s___s$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$__$$$$$$$$$$$$s
_____________$$$$$____$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$___$$$$$$__$$s
____________$$$$$$$$______$$$$__s$s
____________$$$$$$$$$$as_____s$$___$
___________$$$$$$$$$$$$s______$$s
_________s$$$s$$$$$$_$sss
_________s$$_$$$$$$_______________s$s_
_________s$___s$$$$s___________s$$$$$$$$
_________s_____$$$$$___$$$$$$$$$$$s
________________$$$$_s$$$$$$s
_________________$$$$$$$s
__________________$$$$
___________________$$$$
____________________$$$$
_____________________$$$
______________________$$
______________________$$s
_______________________$$
_______________________$$$
________________________$$
________________________$$___________((_____))
____________))___((
___________((_____))
____________))___((
___________((_____))____________$$$$$$
____________))___((____________$$____$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$_$__________$_$$
_$$_$_$________$_$__$
_$$__$__$______$_$___$
__$___$__$____$_$____$
_ _$__$__$___$__$____$
___$___$__$__$__$$__$
___$$__$__$§$$$__§_$
____$___________$§$
_____$$__________$$
_____$$___________$....
_____$____________$
_____$_§$________$§_____$$$$$$$$$
_____$_§:-)______:-)§$__$$_________$$
____$_$$§___________$______________$$
____o_______________$$_______________$$
____$________________$_____$__________$$
____$$_____$$$$$___$$______$___________$$
___$__$$§___$$$___§$_________$$________$$___$$
___$_____$___$___$________$$____$_____$$__$$$$
___$$__$___$$$$$__$_____$$______$____$$$$$$$
___$$__$_________$___$$________$____$$
____$$$$$________$$$$$________$$$$$$_____$$$$$s
_____$$$$$$$$s
___$$$$(O)$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$s
_________$$$$$$$$$$$s
_________$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$
_________s$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$______$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$____________$$$$$$______$$$___$$______$$___$$____$________$$____s________
_$$_____$$$$___$$$___$$$__$$$____$_______$$$___$$________
__$$$____$$$$$__$$$_$$$$_$$$$$__$$__$___$$$___$$_____$°__
___$$$$___$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$_$$$____$$$___
____$$$$$__$$$$$$$$______________$$$$$$$$$_$$$___$$$$____
ss$$$$$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$$$______
______s$$$$$$__________________________$$$$$$$$$_________
_s$$$$$$$$$_______s$$s________s$$s_______$$$$$$$$sss______
_____°$$$$_______$°__°$______$°__°$_______$$$$$$__________
,ss$$$$$$$_________________________________$$$$$$$$$ss,____
____$$$$$________________s________________$$$$$$$$$$$$$sss __ss$$$$$$________________________________$$$$$ss_________
ss$__$$$$$$_________s__________s_________$$$$$__$ss_______
___s$$$$$$$$________$$_______$$_________$$$$$$$____ss____
____$$$$$$$$$$_______°$$$$$$$°________$$$$$$__$$__________
__$$$$__$$$$$$$$____________________$$$$$__$$$___$$_______
_$$$___$$$__$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$___$$$________
$$___$$$___$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$___$$s________
___$$_____$$$°__$$$_$$$$_$$$$$°__$$_$$$___$$$$___$s_____________________________________¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶
____________________________¶¶
___________________________¶¶
__________________________¶¶
_________________________¶¶
______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$______________$
________________$________ZZZZ$
_________________$_____ZZZZZ$
__________________$__ZZZZZZ$
___________________$ZZZZZZ$
____________________$ZZZZ$
_____________________$ZZ$
______________________$$
______________________ $$
____________________$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$
________________$$$$$$$$$$$$$$░█▀▀▀█░█▀▀▀█░█▀▀█▄░░█▀█▀█░█▀▀▀█░█▀█▀█
░█░▀▀█░█░█░█░█░█░█░█░▀░█░█░█░█░█░█░█
░█░█▀▀░█░▀░█░█░▄▀█░░▀█░█▀░█░▀░█░█░▀░█
░▀▀▀░░░▀▀▀▀▀░▀▀░    ▀▀░░░▀▀▀░░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀▀

─────────LOVE▄████▄─▄████▄LOVE
────────LOVE ▐▀ ███████ ███▌LOVE
────────LOVE▐█▄▓██████████▌LOVE
─────────LOVE▀███████████▀LOVE
───────────LOVE▀███████▀LOVE
─────────────LOVE▀███▀LOVE
───────────────LOVE█LOVE
─────────────────LOVE
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███
░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███
░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██
░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██
██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
░░████████████░░░█████████████████


╲╲╭━━━━━━━╮╱╱
╲╭╯╭━╮┈╭━╮╰╮╱
╲┃┈┃┈▊┈┃┈▊┈┃╱
╲┃┈┗━┛┈┗━┛┈┃╱
╱┃┈┏━━━━━┓┈┃╲
╱┃┈┃┈┈╭━╮┃┈┃╲
╱╰╮╰━━┻━┻╯╭╯╲
╱╱╰━━━━━━━╯╲╲


╭━━━━━━━╮
┃ ● ══┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃███████┃
┃  O┃
╰━━━━━━━╯


........(....\.................../....)
.........\....\................ /..../
..........\....\.............../..../
...........\..../´¯.|.¯`\./.../
.........../... |....|.... (¯ `\
..........|.....|´¯.|´¯.|\....\
..........\......` ¯..¯ ´......•
...........\_ ............ _.•´✻ ┈☼▇▇▇▇ ☼┈ ✻
┈┈▂▇▇▇▇▂┈┈
┈✻ ╱╭╮╭╮╲ ✻┈
☼┈▏┈╭╮┈ ▕┈☼
╲▏╲╰━━╯╱▕╱
▔╲╱╰▃▃╯╲╱▔
┈☼▏╰▃▃╯▕☼┈
✻ ┈▏╰▃▃╯▕┈ ✻
┈✻ ╲____╱ ✻┈

  ∧_∧
  (ะ ี॔♔ ี॓ะ) .゜ヒーハー
 ( つ(\
(\_ノ(__)⌒ ⌒ヽ_
) ____ ・_つ
(/   (/
 ゜ .゜・
゜ ゜ .゜. .・.゜
 ゜ .゜・
゜ .゜

☆┌─┐ ─┐☆
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐◯
 │▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│◯
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
◯└┐▒▒▒▒┌


░░░░░░░▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄░░░░░░
░░░░░░█░░▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄░░█░░░░░
░░░░░░█░█░▀░░░░░▀░░▀░░░░█░█░░░░░
░░░░░░█░█░░░░░░░░▄▀▀▄░▀░█░█▄▀▀▄░
█▀▀█▄░█░█░░▀░░░░░█░░░▀▄▄█▄▀░░░█░
▀▄▄░▀██░█▄░▀░░░▄▄▀░░░░░░░░░░░░▀▄
░░▀█▄▄█░█░░░░▄░░█░░░▄█░░░▄░▄█░░█
░░░░░▀█░▀▄▀░░░░░█░██░▄░░▄░░▄░███
░░░░░▄█▄░░▀▀▀▀▀▀▀▀▄░░▀▀▀▀▀▀▀░▄▀░
░░░░█░░▄█▀█▀▀█▀▀▀▀▀▀█▀▀█▀█▀▀█░░░
░░░░▀▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░░▀▀▀░░▀▀░░░░


 (.  \
  \ | 
   \ |___(\--/)
  __/  ( . . )
 "'._.  '-.O.'
    '-. \ "|\
     '.,,/'.,,mrf

     

   ( \
    \ \
    / /        |\\
   / /   .-`````-.  / ^`-.
   \ \  /     \_/ {|} `o
    \ \ /  .---.  \\ _ ,--'
    \ \/  /   \, \( `^^^
     \  \/\   (\ )
     \  ) \   ) \ \
   jgs ) /__ \__ ) (\ \___
     (___)))__))(__))(__)))

     

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
▕╮╭┻┻╮╭┻┻╮╭▕╮╲
▕╯┃╭╮┃┃╭╮┃╰▕╯╭▏
▕╭┻┻┻┛┗┻┻┛  ▕  ╰▏
▕╰━━━┓┈┈┈╭╮▕╭╮▏
▕╭╮╰┳┳┳┳╯╰╯▕╰╯▏
▕╰╯┈┗┛┗┛┈╭╮▕╮┈▏


┈┈╱▔▔▔▔▔╲┈┈┈HM┈HM
┈╱┈┈╱▔╲╲╲▏┈┈┈HMMM
╱┈┈╱━╱▔▔▔▔▔╲━╮┈┈
▏┈▕┃▕╱▔╲╱▔╲▕╮┃┈┈
▏┈▕╰━▏▊▕▕▋▕▕━╯┈┈
╲┈┈╲╱▔╭╮▔▔┳╲╲┈┈┈
┈╲┈┈▏╭━━━━╯▕▕┈┈┈
┈┈╲┈╲▂▂▂▂▂▂╱╱┈┈┈
┈┈┈┈▏┊┈┈┈┈┊┈┈┈╲┈
┈┈┈┈▏┊┈┈┈┈┊▕╲┈┈╲
┈╱▔╲▏┊┈┈┈┈┊▕╱▔╲▕
┈▏ ┈┈┈╰┈┈┈┈╯┈┈┈▕▕
┈╲┈┈┈╲┈┈┈┈╱┈┈┈╱┈╲
┈┈╲┈┈▕▔▔▔▔▏┈┈╱╲╲╲▏
┈╱▔┈┈▕┈┈┈┈▏┈┈▔╲▔▔
┈╲▂▂▂╱┈┈┈┈╲▂▂▂╱┈
╔══════════════════════╗
║╔════════════════════╗╚╗
║║██░░░░░░░░░░░░░░░░░░╚╗╚╗
║║██░░░░░Battery Low ░░░░░ ─║║║
║║██░░░░░░░░░░░░░░░░░░╔╝╔╝

╔╔══════════════════════╗╗
║║▐█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▌║║
║║▐▌░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▐▌║║
║║▐▌▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒▐▌║║
║║▐▌▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒▐▌║║
║║▐▌░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▐▌║║
║║▐▌▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒▐▌║║
║║▐▌░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒░░▐▌║║
║║▐█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▌║║
╚╚══════════════════════╝╝
██▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄██
██▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄██
██▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄██
██▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀


░░█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
██▀▀▀██▀▀▀▀▀▀██▀▀▀██
█▒▒▒▒▒█▒▀▀▀▀▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒████▒█▒▒▒▒▒█
██▄▄▄██▄▄▄▄▄▄██▄▄▄██┊┊┊┊┊╲╲┊┊┊
┊┊┊╱▔▔▔▔╲┊
┈┈┈▏┈╭╲╱╮▏┊
┈┈╲▏┈┃▊▊┃▏┊
┈┈╱▏┈╰╱╲╯▏┊
┈┈┈╲┈┈▔▔╱┊┊
┊┊┊┊▔▔▔▔┊┊┊


 ___________
 /////////////{ >o﹤ }
|||||||||||         |
|||||||||O     O |
|||||||    /      /|
||||||\    __    /|||
||||||||\_______/||||
|||||||||||||____|||||||||
||||||||||          \
||||||| | (    (  |   |
||||||| |        |   |
|||||| |        \   \
/  //         \\  \
  //          \\  \
 //            \\  \
)/______________\( ,,,)
{ >o﹤ }{ >o﹤ }{ >o﹤ }
    |   |   |   |
    |   |   |   |
   (___ |   | ___)

\\ _
  \( •_•) F
  < ⌒ヽ A
  /  へ\ B
  / / \\ U
  | ノ  ヽ_つ L
 / / O
 / /| U
 ( (ヽ S
 | |、\
 | 丿 \ ⌒)
 | | ) /
`ノ ) Lノ

┈╱▔▔▔▔▔╲┈
▕╋╋╋╋╋╋╋▏
▕╳╳╳╳╳╳╳▏
┈╲╳╳╳╳╳╱┈
┈┈╲╋╋╋╱┈┈
┈┈┈╲▂╱┈┈┈
┈┈┈▕▅▏┈┈┈

         *
        /T \
       / A  \
      /  C   \
     /__ O___ \
     |       \% \
     |        \% \
     | ._.  ._.  \% \
     | (•)  (•)   |% |
     |   ¿     /% /
-\-   | \___/  /% /  -/-
  \--- |       /% /----/
     |      /% /
     |     /% /
     |__ _/_ /
      | |  | |

     _|_| _|_|

     ───▄▄▄
─▄▀░▄░▀▄
─█░█▄▀░█
─█░▀▄▄▀█▄█▄▀
▄▄█▄▄▄▄███▀


_________________§§§§§§§§__________§§_____§§

░░█▀░░░░░░░░░░░▀▀███████░░░░
░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░░
░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░███████▌░░
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░
▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████▌░░
░▌▄███▌░░░░▀████▄░░░░▀████▌░░
▐▀▀▄█▄░▌░░░▄██▄▄▄▀░░░░████▄▄░
▐░▀░░═▐░░░░░░══░░▀░░░░▐▀░▄▀▌▌
▐░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░▀░▀░░▌▌
▐░░░▄▀░░░▀░▌░░░░░░░░░░░░▌█░▌▌
░▌░░▀▀▄▄▀▀▄▌▌░░░░░░░░░░▐░▀▐▐░
░▌░░▌░▄▄▄▄░░░▌░░░░░░░░▐░░▀▐░░
░█░▐▄██████▄░▐░░░░░░░░█▀▄▄▀░░
░▐░▌▌░░░░░░▀▀▄▐░░░░░░█▌░░░░░░
░░█░░▄▀▀▀▀▄░▄═╝▄░░░▄▀░▌░░░░░░
░░░▌▐░░░░░░▌░▀▀░░▄▀░░▐░░░░░░░
░░░▀▄░░░░░░░░░▄▀▀░░░░█░░░░░░░
░░░▄█▄▄▄▄▄▄▄▀▀░░░░░░░▌▌░░░░░░
░░▄▀▌▀▌░░░░░░░░░░░░░▄▀▀▄░░░░░
▄▀░░▌░▀▄░░░░░░░░░░▄▀░░▌░▀▄░░░
░░░░▌█▄▄▀▄░░░░░░▄▀░░░░▌░░░▌▄▄
░░░▄▐██████▄▄░▄▀░░▄▄▄▄▌░░░░▄░
░░▄▌████████▄▄▄███████▌░░░░░▄
░▄▀░██████████████████▌▀▄░░░░
▀░░░█████▀▀░░░▀███████░░░▀▄░░
░░░░▐█▀░░░▐░░░░░▀████▌░░░░▀▄░
░░░░░░▌░░░▐░░░░▐░░▀▀█░░░░░░░▀
░░░░░░▐░░░░▌░░░▐░░░░░▌░░░░░░░
░╔╗║░╔═╗░═╦═░░░░░╔╗░░╔═╗░╦═╗░
░║║║░║░║░░║░░░░░░╠╩╗░╠═╣░║░║░
░║╚╝░╚═╝░░║░░░░░░╚═╝░║░║░╩═╝░


░░░░░░░█▐▓▓░████▄▄▄█▀▄▓▓▓▌█ very cool
░░░░░▄█▌▀▄▓▓▄▄▄▄▀▀▀▄▓▓▓▓▓▌█
░░░▄█▀▀▄▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░▓▌█
░░█▀▄▓▓▓███▓▓▓███▓▓▓▄░░▄▓▐█▌ such awsome
░█▌▓▓▓▀▀▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▄▀▓▓▐█
▐█▐██▐░▄▓▓▓▓▓▀▄░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌█▌
█▌███▓▓▓▓▓▓▓▓▐░░▄▓▓███▓▓▓▄▀▐█ much amazing
█▐█▓▀░░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▐█
▌▓▄▌▀░▀░▐▀█▄▓▓██████████▓▓▓▌█▌
▌▓▓▓▄▄▀▀▓▓▓▀▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓▓▌█▌
█▐▓▓▓▓▓▓▄▄▄▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓█▓▓▓▐█ WoW


███████▓█████▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬▓███▓╬╬╬╬╬╬╬▓╬╬▓█
████▓▓▓▓╬╬▓█████╬╬╬╬╬╬███▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬█
███▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬▓██╬╬╬╬╬╬▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
████▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
███▓█▓███████▓▓███▓╬╬╬╬╬╬▓███████▓╬╬╬╬▓█
████████████████▓█▓╬╬╬╬╬▓▓▓▓▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬█
███▓▓▓▓▓▓▓╬╬▓▓▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
████▓▓▓╬╬╬╬▓▓▓▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
███▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
█████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
█████▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬██
█████▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬██
████▓█▓▓▓▓██▓▓▓▓██╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬██
████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓██▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬█▓╬▓╬╬▓██
█████▓███▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓╬╬╬╬╬╬╬█▓╬╬╬╬╬▓██
█████▓▓█▓███▓▓▓████╬▓█▓▓╬╬╬▓▓█▓╬╬╬╬╬╬███
██████▓██▓███████▓╬╬╬▓▓╬▓▓██▓╬╬╬╬╬╬╬▓███
███████▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬████
███████▓▓██▓▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓████
████████▓▓▓█████▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█████
█████████▓▓▓█▓▓▓▓▓███▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓██████
██████████▓▓▓█▓▓▓╬▓██╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓███████
███████████▓▓█▓▓▓▓███▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓████████
██████████████▓▓▓███▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬██████████
███████████████▓▓▓██▓▓╬╬╬╬╬╬▓███████████


░░░░░░░░▀▀▀██████▄▄▄
░░░░░░▄▄▄▄▄░░█████████▄
░░░░░▀▀▀▀█████▌░▀▐▄░▀▐█
░░░▀▀█████▄▄░▀██████▄██
░░░▀▄▄▄▄▄░░▀▀█▄▀█════█▀
░░░░░░░░▀▀▀▄░░▀▀███░▀░░░░░░▄▄
░░░░░▄███▀▀██▄████████▄░▄▀▀▀██▌
░░░██▀▄▄▄██▀▄███▀░▀▀████░░░░░▀█▄
▄▀▀▀▄██▄▀▀▌████▒▒▒▒▒▒███░░░░▌▄▄▀
▌░░░░▐▀████▐███▒▒▒▒▒▐██▌
▀▄░░▄▀░░░▀▀████▒▒▒▒▄██▀
░░▀▀░░░░░░▀▀█████████▀
░░░░░░░░▄▄██▀██████▀█
░░░░░░▄██▀░░░░░▀▀▀░░█
░░░░░▄█░░░░░░░░░░░░░▐▌
░▄▄▄▄█▌░░░░░░░░░░░░░░▀█▄▄▄▄▀▀▄
▌░░░░░▐░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀▄▄▄▀
GOTTA GO FAST!


──────────────────────────────────
────────────██████████────────────
────────███████████████████───────
──────███████████████████████─────
────██████████████████████████────
───█████████████▀──────────▀███───
──█████████████──────────────███──
─████████████────────────────████─
─██████████───────────────────███─
██████████▀───────────────────████
████████▀─────────────────────████
██████▀────────────────────────███
█████──▄▀▀▀▀▀▀▀▄────▄▀▀▀▀▀▀▀▄──███
█████────▄▄▄▄▄────────▄▄▄▄▄────███
█████──▄▀───▄██▄────▄▀───▄██▄──███
█████──▀▄───▀▀█▀────▀▄───▀▀█▀──███
█▀──█────▀▀▀▀▀────────▀▀▀▀▀────███
█───█──────────────────────────█─█
█────────────────────▄───────────█
█───────────▄▀────────▀▄─────────█
▀█─▄█───────▀▄─▀██──██───────────█
─▀██────────────────────────────██
──██────▄▀▀──────█─█──────▀▀▄──██─
───█──────█▀▄────▀─▀────▄▀█────█──
───█──────▀──▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀──▀────█──
───▀█─────────────────────────█▀──
────▀█───────────────────────█▀───
─────▀█─────────────────────█▀────
──────▀█───────────────────█▀─────
───────▀█─────────────────█▀──────
────────▀█───▄───────▄───█▀───────
─────────▀█▄──▀▄▄▄▄▄▀──▄█▀────────
───────────▀▀█▄▄▄▄▄▄▄█▀▀──────────
────────────────███───────────────
──────────────███████─────────────
─────────────██─███─██────────────
────────────██──███──██───────────
───────────██───███───██──────────
──────────██────███────██─────────


_________________________$$$$
_______________________$$$$$$
______________________$$$$$$
______________________$$$$
______________________$$
_________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$__$$$$$$$


──────────────▒███░───░████████▒
───────────█████▒░█████░▒▒▒▒▒▒█████
──────────██▒▒▒▒██████████████▒▒▒██░
─────────██▒▒▒▒███▒██▒██▒▒█████▒░▒██
─────────█░▒▒▒██▒████████████▒█▒▒▒█░
─────────█▒▒▒▒██▒▒▒░▓▓▒░▓▒▒████▒▒██
─────────█▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█░▒████
─────███████████▒▒▒▒▒▒▒▒██████▒██▓▒███
─────██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒██
───────██▒▒▒▒▒▒▒▓██████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███
────█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███
────██▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▒▒▒▒▒███
────███▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▒▒███
──────█████▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████
─────────████▒▒██████▒▒▒▒█████
────────────███▒▒██████████
──────────────████▓──█▓█
────────────────────████
────────────────────█░█─────█████████
────────────────────█▓█───█████████████
──░█████████───────████──██▓███▒▓████
─█████████████─────█░███████░██████
───████░▒███▒██────█▓██████████
─────█████▓▒█████─████
─────────██████████▓█
──────────────────█▓█────████▒█▓▒█
─────────────────█▓██──█████████████
─────────────────█▓█──██▒████░█████
────────────────██████████▒██████
────────────────█▓███████████
───────────────████
───────────────█▒█
───────────────███


███████▄▄███████████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓███░░░░░░░░░░░░█
██████▀░░░░░░░██████▀
░░░░░░░░░█░░░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░░▀▀

───────────────────────────────███
──────────────────────────────█████
─────────────────────███████████████
──────────────────███████████████████
─────────────────█████████████─████─█
────────────────█████████████───█
───────────█────███████────███
───────────████──██████────████
────────────█████─██████─────███
────────────████████████──────████
─────█████───████████████───────███
───█████████──██████████─────█──██
─█████───████──████████████████████
████──██───███──██████████████████
███──█████──██████████████████████
███──████████████████████████████████
████──███──████████████████████████████
─████────████──███████████████──██────██
───█████████───█──█████████─────██
─────████────────────█████────██████
────────────────────────█───██████████
────────────────────────────███──██──███
──────────────────────────███───███───██
──────────────────────────██──██████──██
──────────────────────────██───█████──██
──────────────────────────███───███───██
───────────────────────────████─────███─
─────────────────────────────█████████──


░░▄▀░░░░░░░░░░░░░░░▀▀▄▄░░░░░
░░▄▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄░░░
░▄▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░
▐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░▀▀▄▄▄▄░░░▄▌░░░░░░░░░░░░▐
▌░░░░░▌░░▀▀█▀▀░░░▄▄░░░░░░░▌░▐
▌░░░░░░▀▀▀▀░░░░░░▌░▀██▄▄▄▀░░▐
▌░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄▀░░░▄▌
▐░░░░▐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀░
░█░░░▌░░▌▀▀▀▄▄▄▄░░░░░░░░░▄▀░░
░░█░░▀░░░░░░░░░░▀▌░░▌░░░█░░░░
░░░▀▄░░░░░░░░░░░░░▄▀░░▄▀░░░░░
░░░░░▀▄▄▄░░░░░░░░░▄▄▀▀░░░░░░░
░░░░░░░░▐▌▀▀▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░╔═╗╔═╗╔═╗░░░░░║░║╔═╗║░║░░░░
░░╠═╣╠╦╝╠╣░░░░░░╚╦╝║░║║░║░░░░
░░║░║║╚═╚═╝░░░░░░║░╚═╝╚═╝░░░░
║╔═░╦░╦═╗╦═╗╦╔╗║╔═╗░░╔╦╗╔═╗╔╗
╠╩╗░║░║░║║░║║║║║║═╗░░║║║╠╣░╔╝
║░╚░╩░╩═╝╩═╝╩║╚╝╚═╝░░║║║╚═╝▄░


..¶¶¶¶¶¶¶¶7………………………………$¶¶¶¶¶$
.¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢…………………………¶¶¶¶¶¶¶$
.ø¶¶¶¶¶$¶¶¶¶……………………..¢¶¶¶¶¶¶¶$
…¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………….¶¶¶¶¶¶¶¶ø
…..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢…………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶o
………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………..¢¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶
……………¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶7……o¶¶¶¶¶¶¶¶7
……………….7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….o¶¶¶¶¶¶¶¶
…………………….o¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶¶¶¶¶¶
……………………………….$¶¶¶o¶¶¶¶¶¶
…………………….o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
……………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
……………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7
………….¶¶¶ø……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………..¶¶¶¶……….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………¶¶¶¶¶¶……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
……………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
……………….7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………………o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________________________________________¶____
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________¶___
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶____¶¶__
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶______¶¶____¶¶_
_____¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶_______¶_____¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶____¶¶____¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶___¶¶____¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶____¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶____¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶____¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶____¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶____¶¶____¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶_______¶_____¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶______¶_____¶¶_
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶_____¶¶__
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________¶___
________________________________________¶____
_____________________________________________
¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_
_¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶___¶¶__¶¶¶_______¶¶___¶¶___¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶___¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶_____
_¶¶__¶¶__¶¶___¶¶___¶¶_______¶¶¶__¶¶___¶¶___¶¶
_¶¶__¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶¶¶__¶¶
¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶______________________________________________▄▄████████▄
___________________________________________▄█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓██▄
___________________________________________█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓█▄
________________________________▄█████▄_█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█
________________▄▄██████████▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓██
_____________▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓█
__________▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓█
________▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█
_______█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓▓▓▓█
______█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▀▀▀▀██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓█▓▓▓▓█__▄█████
_____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▀▀___________▀█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓▓▓▓▓
____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▀_______________▓▓█▓▓▓▓███████▓███▓▓▓▓▓▓▓░░░▓▓
____█▓▓▓▓▓▓▓▓█_____________▓▓▓░░░█▓██░░░░░░░███▓▓▓▓▓▓░░░░░░▓▓
_____█▓▓▓▓▓▓█____________▓▓░░░░░░██░░░░░░░░░░░░███▓░░░░░░░░░▓
__█▌_█▓▓▓▓▓█___________▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░▓░░▓
_█▓█_█▓▓▓▓█__________▓▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░▓
█▓▓▓██▓▓▓█_________▓█░░▐░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░▓░░░░▓
█▓▓▓▓▓▓▓█________▀▄█░░░▐░░░░░░▄█▀░░░░░░▀█░░░░░░░░░░░▓░░░░▓▓
_██▓▓▓██________▀▀▄▌░░░▐░░░░░░█░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░▓░░░░░▓▓
___▀▀▀▀__________▀▄█░░░░▐░░░░░█░░░░░░░░░░░▐▌░░░░░░░▓░░░░░▓▓▓
__________________▓░░▓▓▓▓░░░░░░█░░░░░░░░░░░░▐▄▄▄▅░░░░░░░░░▓██
_________________▓░░▀░░░░░░░░░░▀░░░░░░░░░░░░▐▀▄▄▅░░░░░░░░▓▓▓▓
__________________▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄▄░░░░░░░░█▓▓▓▓
___________________▓░░░░░▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████▓▓▓▓▓▓
____________________▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_______________________▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_______________________▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_______________________▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_______________________▓▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____________________▓▓▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
______________________▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░███▓▓▓▓█▓▓▓██▓▓▓▓██▓▓
_____________________________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓█▓██
___________________________________________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓█▓▓▓
__________________________________________█▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓
_________________________________________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██████▓▓▓▓▓
_________________________________________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
__________________________________________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████
___________________________________________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
____________________________________________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█
__________________________________________███████████▓▓▓▓▓▓▓▓█
_________________________________________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
________________________________________█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓██
_________________________________________█▓▓▓▓▓▓█▀▀▀▀▀▀▀
___________________________________________██▓▓▓▓███▄▄
______________________________________________▀▀▀──────▄▄▄▄▄███████████████████▄▄▄▄▄──────
────▄██████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██████▀████▄────
──▄██▀████████▄─────────────▀▀████─▀██▄──
─▀██▄▄██████████████████▄▄▄─────────▄██▀─
───▀█████████████████████████▄────▄██▀───
─────▀████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████████▄▄██▀─────
───────▀███▄──────────────▀██████▀───────
─────────▀██████▄─────────▄████▀─────────
────────────▀█████▄▄▄▄▄▄▄███▀────────────
──────────────▀████▀▀▀████▀──────────────
────────────────▀███▄███▀────────────────
───────────────────▀█▀───────────────────


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$____$$$_________$$$____$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$_____$$$_________$$$_____$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$_____$$$____________________________$$$____$$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$______$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$$___$$$$____________________________$$$___$$$$
$$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
░░░░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
██████▄███▄████░░███▄░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░███░░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░█░░█░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░██░░░░░
█████▀░░░░▀▀████████░░░░░░


░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄
░░░█░░░░▄▀█▀▀▄░░▀▀▀▄░░░░▐█░░░░░░░░░▄▀█▀▀▄░░░▀█▄
░░█░░░░▀░▐▌░░▐▌░░░░░▀░░░▐█░░░░░░░░▀░▐▌░░▐▌░░░░█▀
░▐▌░░░░░░░▀▄▄▀░░░░░░░░░░▐█▄▄░░░░░░░░░▀▄▄▀░░░░░▐▌
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▐█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▐█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌
░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░█
░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀░░░░░░░░░░░░░█
▓___█
▓█ __▓█
▓█▓ __▓█
▓█▓▓__ ██
█▓█▓__ ▓█▓
█▓██▓___ █▓█
█▓█▓▓█__ █▓▓
█▓▓▓▓█__ ███▓
█▓▓█▓▓█ _██▓█
_███▓▓▓██ ███
__██▓▓▓▓██ ██▓____)))))
_██▓▓█▓▓██ ▓▓█___▓██▓
___███▓▓▓██ ███__▓███▓
__████▓▓█▓██ ▓█_██;◕██
_____▓▓██▓▓██ █_ ██████>
___██_██▓▓█▓█ █_█████
_____███▓██▓▓█ ▓████
____██▓▓███▓▓█▓████
______███▓▓▓█▓▓█████
________▓▓██▓▓██████
________██▓▓▓██████
_______█▓▓▓▓██████
______██▓▓▓██████
_____█▓████████
____█▓▓▓▓█__█
___██▓▓▓█__)))
_█▓▓▓█_____/)___/)
_█▓▓█ۜ¯¯¯¯¯(/¯¯¯)¯¯¯¯¯
█▓█_____(¯v¯)_____


  __________.
 /_/-----/_/|  __
 ( ( ' ' ( (| /'--'\
 (_( ' ' (_(|/.  .\
 / /=====/ /| '||'
 /_//____/_/ |  ||
(o|:.....|o) |  ||
|_|:_____|_|/' _||_
 '    '  /____\


░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▄███▄▄▄░░░░░░░
░░░░░░░░░▄▄▄██▀▀▀▀███▄░░░░░
░░░░░░░▄▀▀░░░░░░░░░░░▀█░░░░
░░░░▄▄▀░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░
░░░█░░░░░▀▄░░▄▀░░░░░░░░█░░░
░░░▐██▄░░▀▄▀▀▄▀░░▄██▀░▐▌░░░
░░░█▀█░▀░░░▀▀░░░▀░█▀░░▐▌░░░
░░░█░░▀▐░░░░░░░░▌▀░░░░░█░░░
░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░
░░░░█░░▀▄░░░░▄▀░░░░░░░░█░░░
░░░░█░░░░░░░░░░░▄▄░░░░█░░░░
░░░░░█▀██▀▀▀▀██▀░░░░░░█░░░░
░░░░░█░░▀████▀░░░░░░░█░░░░░
░░░░░░█░░░░░░░░░░░░▄█░░░░░░
░░░░░░░██░░░░░█▄▄▀▀░█░░░░░░
░░░░░░░░▀▀█▀▀▀▀░░░░░░█░░░░░
░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░█░░yee

________________________________
| Windows Dialog        [-] [口] [×] |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |
| Windows has detected that this song is awesome!     |
| Do you agree?                   |
|  ______  ______  _____  |
|  | Yes  |  | Maybe |  | No  |   |
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   |
|_________________________________|

Text Art Generator Bigg collections


 

:< ̄`ヽ、    / ̄>
 ゝ、 \ /⌒ヽ,ノ /´
  ゝ、 `( ( ͡° ͜ʖ ͡°) /
   >   ,ノ
   ∠_,,,/´”░░░░ / \░░░░
░░░ /---- \░░░
░░ /( ͡° ͜ʖ ͡°)\░░░
░ / _______\░░( ͡° ͜ʖ ͡°)つ━☆・*。
⊂  ノ  ・゜+.
 しーJ  °。+ ´¨)
     .· ´¸.·*´¨) ¸.·*¨)
     (¸.·´ (¸.·' ☆ ABRA KADABRA...

░░░░░░░░░░░░▄▐
░░░░░░░░░░░▄██▄
░░░░░( ͡° ͜ʖ ͡°)░░░░░▀█▄
░░░░░░░░░░░░░░░░▀█
░░░░▄▄▄██▀▀▀▀▄▄▄▄▄▀▀
░░░█▀▄▄▄█░▀▀
░░░▌░▄▄▄▐▌▀▀▀
▄░▐░░░▄▄░█░▀▀
▀█▌░░░▄░▀█▀░▀
░░░░░░░▄▄▐▌▄▄
░░░░░░░▀███▀█░▄
░░░░░░▐▌▀▄▀▄▀▐▄
░░░░░░▐▀░░░░░░▐▌
░░░░░░█░░░░░░░░█
░░░░░▐▌░░░░░░░░░█
░░░░░█░░░░░░░░░░▐▌


╚═( ͡° ͜ʖ ͡°)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
…╚═(███)═╝
…╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
…╚═(███)═╝
…╚═(███)═╝
…..╚(███)╝
……╚(██)╝
………(█)


░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄
░░░█░░░░▄▀█▀▀▄░░▀▀▀▄░░░░▐█░░░░░░░░░▄▀█▀▀▄░░░▀█▄
░░█░░░░▀░▐▌( ͡° ͜ʖ ͡°)▐▌░░░▀░░░▐█░░░░░░░░▀░▐▌( ͡° ͜ʖ ͡°)▐▌░░█▀
░▐▌░░░░░░░▀▄▄▀░░░░░░░░░░▐█▄▄░░░░░░░░░▀▄▄▀░░░░░▐▌
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▐█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▐█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌
░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░█
░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀░░░░░░░░░░░░░█
⊂_ヽ
 \\ _
  \( ͡° ͜ʖ ͡°) 2
  < ⌒ヽ F
  /  へ\ A
  / / \\ B
  レ ノ  ヽ_つ 4
 / / Y
 / /| O
 ( (ヽ U
 | |、\
 | 丿 \ ⌒)
 | | ) /
`ノ ) Lノ
(_/
................█ (͡° ͜ʖ ͡°)
███۞███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃
▂▄▅█████████▅▄▃▂
I███████████████████].
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...

╚═( ͡° ͜ʖ ͡°) ═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
.....╚(███)╝
......╚(██)╝
.........(█)
< ̄`ヽ、    / ̄> 
 ゝ、 \ /⌒ヽ,ノ /´ 
  ゝ、 `( ( ͡° ͜ʖ ͡°) / 
   >   ,ノ  
   ∠_,,,/´”

.  ▼ ̄>-―-< ̄▼
 Y       Y
 /\  /  ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° )
\ | つ   ヽつ░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄
░░░█░░░░▄▀█▀▀▄░░▀▀▀▄░░░░▐█░░░░░░░░░▄▀█▀▀▄░░░▀█▄
░░█░░░░▀░▐▌░░▐▌░░░░░▀░░░▐█░░░░░░░░▀░▐▌░░▐▌░░░░█▀
░▐▌░░░░░░░▀▄▄▀░░░░░░░░░░▐█▄▄░░░░░░░░░▀▄▄▀░░░░░▐▌
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▐█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▐█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌
░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░█
░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀░░░░░░░░░░░░░█


           ______
   /> フ
   |  ͡° ͜ʖ ͡° l
   /` ミ__ノ
   /   |
  / ヽ  ノ
  │ | | |
 / ̄|  | | |
 | ( ̄ヽ__ヽ_)__)
 \二つ


. ┌┐
 / /
./ / i
| ( ͡° ͜ʖ ͡°) <banana
|(ノi |)
| i i
\_ヽ_,ゝ
 U" U

┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌█████┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌██████████████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌████┘┌████┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████┘┌┘
┘┌┘███┘┌┘┌██┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘████████┌┘┌
┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘
┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘██┌┘┌
┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌██┘┌┘
┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┘┌┌┘┌
┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌███┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌███┘█████┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌███┌███┌█████┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌███┌██┘┌┘┌███┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘███┘┌███┌┘██┌┘┌┘┌█┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘██████┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘██████████┌┘███┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌██████████┘┌┘███┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
____________36936936936936936
____________36936936936936936
____________369369369369369369
___________36936936936936933693
__________3693693693693693693693
_________369369369369369369369369
_________3693693693693693693693699
________3693693693693693693693699369
_______36936939693693693693693693693693
_____3693693693693693693693693693693636936
___36936936936936936936936936936___369369369
__36936___369336936369369369369________36936
_36936___36936_369369336936936__¶¶__¶¶
36933___36936__36936___3693636_¶¶¶¶¶¶¶¶
693____36936__36936_____369363_¶¶¶¶¶¶¶¶
______36936__36936______369369__¶¶¶¶¶¶
_____36936___36936_______36936___¶¶¶¶
_____36936___36936________36936___¶¶
_____36936___36936_________36936___11,
______369____36936__________369___11,
______________369________________11,
_______________________________11,
_____________________________11,
___________________________11,
________________________¶¶¶_¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶¶¶¶¶
__________________________¶¶¶
___________________________¶
______________________________11,
________________________________11,
__________________________________11,
___________________________________11,
___________________________________11,
__________________________________11,
_________________________________11,
_______________________________11,
___________________________¶¶__¶¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________________¶¶¶¶¶¶
____________________________ ¶¶¶
_____________________________ ¶
____________________________11,
__________________________11,
_________________________11,
___________________________11,
_____________________________11,
________________________________11,
__________________________________11,
______________369___________________11,
______369____36936__________369_____11,
_____36936___36936_________36936___11,
_____36936___36936________36936___11,
_____36936___36936_______36936___11,
______36936__36936______369369 _¶¶_¶¶
693____36936__36936_____369363 ¶¶¶¶¶¶¶
36933___36936__36936___3693636 ¶¶¶¶¶¶¶
_36936___36936_369369336936936 _¶¶¶¶¶
__36936___369336936369369369369 _¶¶¶__3696
___36936936936936936936936936936 _¶_336939
_____36936936936936936936936936936936936
_______369369396936936936936936693693
________36936936936936936936999369
_________36936936936936936933699
_________3693693693693693369369
__________36936936936936993693
___________369369369369333693
____________3693693693699369
____________369369369366936
____________36936936936693

────────█████─────────────█████
────████████████───────████████████
──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓▓▓─██───████─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██
███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██
███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██
─███▓▓▓▓▓─████─████─████─█████─▓▓▓▓███
───███▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓███
────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████
──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────────────███▓▓▓▓▓▓▓████
───────────────███▓▓▓███
─────────────────██▓██
──────────────────███
────────█████─────────────█████
────████████████───────████████████
──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓───────────────────────────▓▓▓▓██
██▓▓─███──█─████─█───█─████─█████──▓▓██
██▓▓─██─█─█─█────█───█─█────█──██──▓▓██
██▓▓─██─█─█─████─██─██─████─████───▓▓██
██▓▓─██─█─█─█─────███──█────█──██──▓▓██
██▓▓─██──██─████───█───████─█──███─▓▓██
─██▓▓▓───────────────────────────▓▓▓███
───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████
──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────────────███▓▓▓▓▓▓▓████
───────────────███▓▓▓███
─────────────────██▓██
──────────────────███
────────█████─────────────█████
────████████████───────████████████
──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓▓▓────────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓───████▄─███─████─█████──▓▓▓▓▓██
███▓▓▓▓───██──█──█──█────█──────▓▓▓▓███
███▓▓▓▓───██──█──█──████─█████──▓▓▓▓███
─███▓▓▓───██──█──█──█────────█──▓▓▓▓██
──████▓───████▀─███─████─█████──▓████
───███▓▓───────────────────── ▓▓▓███
────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────────────███▓▓▓▓▓▓▓███
───────────────███▓▓▓███
─────────────────██▓██
──────────────────███

───▄▄▄▄▄▄─────▄▄▄▄▄▄
─▄█▓▓▓▓▓▓█▄─▄█▓▓▓▓▓▓█▄
▐█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▌
█▓▓▒▒░╔╗╔═╦═╦═╦═╗░▒▒▓▓█
█▓▓▒▒░║╠╣╬╠╗║╔╣╩╣░▒▒▓▓█
▐█▓▓▒▒╚═╩═╝╚═╝╚═╝▒▒▓▓█▌
─▀█▓▓▒▒░░░░░░░░░▒▒▓▓█▀
───▀█▓▓▒▒░░░░░▒▒▓▓█▀
─────▀█▓▓▒▒░▒▒▓▓█▀
──────▀█▓▓▒▓▓█▀
────────▀█▓█▀
──────────▀
 
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
 
─────────▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀▀▀▀▀
──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀
───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀
──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀▀
─────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀▀
──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀────────▀▀▀
────────▀▀▀▀▀▀▀▀▀──▀▀▀▀▀────▀▀▀▀
───────────▀▀▀▀▀▀───▀▀▀───▀▀▀▀
─────────────▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀
────────────────▀▀▀──▀▀▀▀
──────────────────▀▀▀▀
───────────────────▀▀
 
────────▓▓▓▓▓▓▓────────────▒▒▒▒▒▒
──────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓────────▒▒░░░░░░▒▒
────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓────▒▒░░░░░░░░░▒▒▒
───▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒
──▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
──▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒▀▀▀▀▀███▄▄▒▒▒░░░▄▄▄██▀▀▀▀▀░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▄▀████▀███▄▒░▄████▀████▄░░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒█──▀█████▀─▌▒░▐──▀█████▀─█░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▒▒░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░░░░▒
─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
──▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
───▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░▒
────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒
─────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░▒▒
──────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄░░░░░▒▒
───────▓▓▒▒▒▒▒▀▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▀░░░▒▒
────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒
──────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒
───────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒
─────────────▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒
───────────────▓▓▒▒▒▒░░░░▒▒
────────────────▓▓▒▒▒░░░▒▒
──────────────────▓▓▒░▒▒
───────────────────▓▒░▒
────────────────────▓▒

 
____________________██████
_________▓▓▓▓____█████████
__ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ▓▓▓▓▓=▓____▓=▓▓▓▓▓
__ ▓▓▓_▓▓▓▓░●____●░░▓▓▓▓
_▓▓▓▓_▓▓▓▓▓░░__░░░░▓▓▓▓
_ ▓▓▓▓_▓▓▓▓░░♥__♥░░░▓▓▓
__ ▓▓▓___▓▓░░_____░░░▓▓
▓▓▓▓▓____▓░░_____░░▓
_ ▓▓____ ▒▓▒▓▒___ ████
_______ ▒▓▒▓▒▓▒_ ██████
_______▒▓▒▓▒▓▒ ████████
_____ ▒▓▒▓▒▓▒_██████ ███
_ ___▒▓▒▓▒▓▒__██████ _███
_▓▓X▓▓▓▓▓▓▓__██████_ ███
▓▓_██████▓▓__██████_ ███
▓_███████▓▓__██████_ ███
_████████▓▓__██████ _███
_████████▓▓__▓▓▓▓▓▓_▒▒
_████████▓▓__▓▓▓▓▓▓
_████████▓▓__▓▓▓▓▓▓
__████████▓___▓▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒____▓▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒ _____▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒_____ ▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒ _____▓▓▓▓▓
________▒▒▒▒______▓▓▓▓▓
________█████____█████
_'▀█║────────────▄▄───────────​─▄──▄_
──█║───────▄─▄─█▄▄█║──────▄▄──​█║─█║
──█║───▄▄──█║█║█║─▄║▄──▄║█║─█║​█║▄█║
──█║──█║─█║█║█║─▀▀──█║─█║█║─█║​─▀─▀
──█║▄║█║─█║─▀───────█║▄█║─▀▀
──▀▀▀──▀▀────────────▀─█║
───────▄▄─▄▄▀▀▄▀▀▄──▀▄▄▀
──────███████───▄▀
──────▀█████▀▀▄▀
────────▀█▀
 
_____________________________________¶¶___________
________________________________¶1¶1111111¶_______
________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____
_____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___
___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_
__¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_
__¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_
_11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶
¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶
¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_
¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_
¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_
_1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__
__¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___
___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____
____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____
______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______
_______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________
_________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________
____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________
______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________
_________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________
____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________
_______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________
___________________________11¶____________________
 
____*##########*
__*##############
__################
_##################_________*####*
__##################_____*##########
__##################___*#############
___#################*_###############*
____#################################*
______###############################
_______#############################
________=##########################
__________########################
___________*#####################
____________*##################
_____________*###############
_______________#############
________________##########
________________=#######*
_________________######
__________________####
__________________###
___________________#
 
________________________________█████_____█████
______________________________███____██_██_____███
_____________________________██________██__________██
____________________________██__________█____________██
________██████____________██________________________██
_____███████████________██________________________██
____█████████████_______██_______________________██
___███████████████______██______________________██
___████████████████______██___________________██
___████████████████_______██_________________██
____███████████████_______███_______________██
_______███████████_______██__██_____________██
___________███████______████___██__________██
____██████__██████████████_____██_____██
__██████████████████████________██__██
_████████████████████_____________████
██_█████_████████████_______________█
█__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________██████
 
_______________________________________________¶¶
______________________________________________¶¶¶¶
____________________________________________¶¶¶¶¶¶¶
__________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶__¶__¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶_____¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
¶________¶¶¶________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
 
 
░░░░░░░████████░░░░░░░░█████████░░░░░░ 
░░░░░██▓▓▓▓▓▓▒▓▓██░░▓█▓▓▓▓▒░▒▒▓▓██░░░░ 
░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓███▓▓▓▓▓▒▒▒░░▒▓▓█▒░░ 
░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓█░░ 
░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓█░ 
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▓█▒ 
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓██ 
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓█ 
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░█░█░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓█ 
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░▒█░██░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓█ 
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓██ 
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░▒█░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓█░ 
▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓█░ 
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░ 
░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░ 
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░ 
░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓░░░ 
░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░ 
░░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░ 
░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░ 
░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░ 
░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░
*Kiss*…….*Kiss*
*Kiss*…..*Kiss*
*Kiss*…*Kiss*
*Kiss**Kiss*
*Kiss*…*Kiss*
*Kiss*…..*Kiss*
*Kiss*…….*Kiss*
*Kiss*………*Kiss *

……..*Kiss*
……..*Kiss*
……..*Kiss*
……..*Kiss*
……..*Kiss*
……..*Kiss*
……..*Kiss*
……..*Kiss*
……..*Kiss*

………*Kiss*
…*Kiss*…*Kiss*
.*Kiss*…….*Kiss*
…*Kiss*……*Kiss *
……*Kiss*
………..*Kiss*
*Kiss*……*Kiss*
.*Kiss*…….*Kiss*
…*Kiss*…*Kiss*
………*Kiss*

………*Kiss*
…*Kiss*…*Kiss*
.*Kiss*…….*Kiss*
…*Kiss*……*Kiss *
……*Kiss*
………..*Kiss*
*Kiss*……*Kiss*
.*Kiss*…….*Kiss*
…*Kiss*…*Kiss*
………*Kiss
 
___d88888888b_____d88888888b
__d88?____d88b___d88b____`88b
_d8?_________d888b_________`8b
_8b_________________________d8
_b8__________________d8888b___d8888b
__d8________________d8?__d8b_d8b__`8b
___8ba_____________d8?_____d8b_____`8b
____`8da___________8b_______________d8
______`Y8b__________d8_____________8b
________`8b__________8ba_________ad8
__________`88_____88__`8da_____ab8?
____________8b___d8_____`Y8___8Y?
_____________`b_d?________`8_8?
______________`8?__________`8?
_______________"____________"
 
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
██████▀░░░░░░░░▀████████▀▀░░░░░░░▀██████
████▀░░░░░░░░░░░░▀████▀░░░░░░░░░░░░▀████
██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀░█░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░████▄▄▄▀░░▀▀▀▀▄░░░░░░░░░░░██
██▄░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░▄██
████▄░░░░░░░████░░░░░░░░░░█░░░░░░░░▄████
██████▄░░░░░████▄▄▄░░░░░░░█░░░░░░▄██████
████████▄░░░▀▀▀▀░░░▀▀▀▀▀▀▀░░░░░▄████████
██████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██████████
████████████▄░░░░░░░░░░░░░░▄████████████
██████████████▄░░░░░░░░░░▄██████████████
████████████████▄░░░░░░▄████████████████
██████████████████▄▄▄▄██████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
 
 
▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀█
─██─███─███─██─██─██▄█
─██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█
▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄█
 
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$
█▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒█▒▒▒▒▒███▒▒█▒▒▒█▒█████▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█████▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒████▒▒███▒▒▒▒█▒▒▒█████▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█──█▒████▒█──█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──█─█────█─█──█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█─██───────███─█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──────────────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█────────────█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒██▒▒█──██───██──█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█──██───██──█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█────███────█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█───█───█──█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█──█─█───███──█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█────██────██▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──────████─██▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█───────────█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒███─────────█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█──────█───█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒███▒▒█───────█───█▒▒▒█
█▒▒▒█──████─────████───█▒▒█
█▒▒▒█────█─────█────█─█▒▒▒█
█▒▒▒█─────█────█────██▒▒▒▒█
█▒▒▒█──────█───█──────█▒▒▒█
█▒▒▒▒█─────██████─────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──███▒▒▒▒█─────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒███▒▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒██▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒███▒▒▒███▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█
 
_♥__♥_____♥__♥___ Put This
_♥_____♥_♥_____♥__ Heart
_♥______♥______♥__ On Your
__♥_____/______♥__ Page If
___♥____\_____♥___ You Had
____♥___/___♥_____ Your Heart
______♥_\_♥_______ Broken
________♥_________…………….
█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
█░░╦─╦╔╗╦─╔╗╔╗╔╦╗╔╗░░█
█░░║║║╠─║─║─║║║║║╠─░░█
█░░╚╩╝╚╝╚╝╚╝╚╝╩─╩╚╝░░█
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

║░█░█░║░█░█░█░║░█░█░║
║░█░█░║░█░█░█░║░█░█░║
║░║░║░║░║░║░║░║░║░║░║
╚═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╝
░▀▄░░▄▀
▄▄▄██▄▄▄▄▄░▀█▀▐░▌
█▒░▒░▒░█▀█░░█░▐░▌
█░▒░▒░▒█▀█░░█░░█
█▄▄▄▄▄▄███══════
─────█─▄▀█──█▀▄─█─────
────▐▌──────────▐▌────
────█▌▀▄──▄▄──▄▀▐█────
───▐██──▀▀──▀▀──██▌───
──▄████▄──▐▌──▄████▄──


´*•.¸(*•.¸♥¸.•*´)¸.•*´
♥«´¨`•°..NAME..°•´¨`»♥
.¸.•*(¸.•*´♥`*•.¸)`*•.

─▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄
█░░░█░░░░░░░░░░▄▄░██░█
█░▀▀█▀▀░▄▀░▄▀░░▀▀░▄▄░█
█░░░▀░░░▄▄▄▄▄░░██░▀▀░█
─▀▄▄▄▄▄▀─────▀▄▄▄▄▄▄▀

─▄▀─▄▀
──▀──▀
█▀▀▀▀▀█▄
█░░░░░█─█
▀▄▄▄▄▄▀▀

──────▄▀─
─█▀▀▀█▀█─
──▀▄░▄▀──
────█────
──▄▄█▄▄──

░░░░░░░░░░░▄██
░░░░░░░░░▄████
░░░░░░░▄██████
░▄██▄▄███▀░██
████████▀░░█

░░▄▄░▄███▄
▄▀▀▀▀░▄▄▄░▀▀▀▀▄
█▒▒▒▒█░░░█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▀▄▄▄▀▒▒▒▒█
▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀

────▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀█─▄▄▄▄▄▄─▄─▄─▄─█
───█─█────█─▄▀▄▀▄─█
───█─█▄▄▄▄█─▄▀▄▀▄─█
───▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀

──▄──▄────▄▀
───▀▄─█─▄▀▄▄▄
▄██▄████▄██▄▀█▄
─▀▀─█▀█▀▄▀███▀
──▄▄▀─█──▀▄▄

─────▀▄▀─────▄─────▄
──▄███████▄──▀██▄██▀
▄█████▀█████▄──▄█
███████▀████████▀
─▄▄▄▄▄▄███████▀
░░▄█▀▀▀░░░░░░░░▀▀▀█▄
▄███▄▄░░▀▄██▄▀░░▄▄███▄
▀██▄▄▄▄████████▄▄▄▄██▀
░░▄▄▄▄██████████▄▄▄▄
░▐▐▀▐▀░▀██████▀░▀▌▀▌▌
────▄██▄──▄██▄
───▐█─▀▄▌▐▄▀─█▌
────▀█▄─▌▐─▄█▀
█▄▄▄▄▄█▌──▐█▄▄▄▄▄█
▐█████▀────▀█████▌
▒▒▒▒▒▒▐███████▌
▒▒▒▒▒▒▐░▀░▀░▀░▌
▒▒▒▒▒▒▐▄▄▄▄▄▄▄▌
▄▀▀▀█▒▐░▀▀▄▀▀░▌▒█▀▀▀▄
▌▌▌▌▐▒▄▌░▄▄▄░▐▄▒▌▐▐▐▐
╥━━━━━━━━╭━━╮━━┳
╢╭╮╭━━━━━┫┃▋▋━▅┣
╢┃╰┫┈┈┈┈┈┃┃┈┈╰┫┣
╢╰━┫┈┈┈┈┈╰╯╰┳━╯┣
╢┊┊┃┏┳┳━━┓┏┳┫┊┊┣
╨━━┗┛┗┛━━┗┛┗┛━━┻
▄▄▀█▄───▄───────▄
▀▀▀██──███─────███
░▄██▀░█████░░░█████░░
███▀▄███░███░███░███░▄
▀█████▀░░░▀███▀░░░▀██▀
───▄▄─▄████▄▐▄▄▄▌
──▐──████▀███▄█▄▌
▐─▌──█▀▌──▐▀▌▀█▀
─▀───▌─▌──▐─▌
─────█─█──▐▌█

█▄████─█▄████─█▄████
▀▀─▄█▀─▀▀─▄█▀─▀▀─▄█▀
──▄██────▄██────▄██
─▄██▀───▄██▀───▄██▀
─███────███────███

♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪
░H░A░P░P░Y░♪░B░I░R░T░H░D░A░Y░
♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪


───▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄───
───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█───
────█░░█░░░░░█░░█────
─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─
█░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█

░▄▀▀▀▀▄░░▄▄
█░░░░░░▀▀░░█░░░░░░▄░▄
█░║░░░░██░████████████ 
█░░░░░░▄▄░░█░░░░░░▀░▀
░▀▄▄▄▄▀░░▀▀
───▄▀▌─▄▄▄▄
──▄█▀──▌─▌─▌─▄▄▄▄
▄▀─█▄──▌─▌─▌─▌─▌─▌
█─▀█─▌█▌█▌█▌─▌─▌─▌
▀█▄█▀───────█▌█▌█▌

───▄█▌─▄─▄─▐█▄
───██▌▀▀▄▀▀▐██
───██▌─▄▄▄─▐██
───▀██▌▐█▌▐██▀
▄██████─▀─██████▄

░▄▌░░░░░░░░░▄
████████████▄
░░░░░░░░▀▐████
░░░░░░░░░░░▐██▌

────▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█─█
▀▀▀▀▄─█─█─█─█─█─█──█▀█
─────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─▀


▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▄▄▄▒▒▒█▒▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒
▒█▀█▀█▒█▀█▒▒█▀█▒▄███▄▒
░█▀█▀█░█▀██░█▀█░█▄█▄█░
░█▀█▀█░█▀████▀█░█▄█▄█░
████████▀█████████████
░░░░░░░░░░░░▄░░▄░▀█▄░░
░░▄████████▄██▄██▄██░░
░░█████████████▄████▌░
░░▌████████████▀▀▀▀▀░░
▒▀▒▐█▄▐█▄▐█▄▐█▄▒░▒░▒░▒

───▄██▄─██▄───▄
─▄██████████▄███▄
─▌████████████▌
▐▐█░█▌░▀████▀░░
░▐▄▐▄░░░▐▄▐▄░░░░

─────▄████▀█▄
───▄█████████████████▄
─▄█████.▼.▼.▼.▼.▼.▼▼▼▼
▄███████▄.▲.▲▲▲▲▲▲▲▲
████████████████████▀▀

───▄▀▀▀▀▀───▄█▀▀▀█▄
──▐▄▄▄▄▄▄▄▄██▌▀▄▀▐██
──▐▒▒▒▒▒▒▒▒███▌▀▐███
───▌▒▓▒▒▒▒▓▒██▌▀▐██
───▌▓▐▀▀▀▀▌▓─▀▀▀▀▀Music♩♪♫♬ Volume: ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 100 %


███▓▒░░._____.░░▒▓███► Check Back for Updates


██████████████]99%


━═★[̲̅̅H̲̅][̲̅̅A̲̅][̲̅̅P̲̅][̲̅̅P̲̅][̲̅̅Y̲̅] [̲̅̅B̲̅][̲̅̅I̲̅][̲̅̅R̲̅][̲̅̅T̲̅][̲̅̅H̲̅][̲̅̅D̲̅][̲̅̅A̲̅][̲̅̅Y̲̅]★═━ ¸.✿¨¯`✿´¸¸.✿¨¯`✿


( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) (NAME) ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )×,.·´¨'°÷·..§MESSAGE§.·´¨'°÷·..×╔══════════════╗

       TEXT

╚══════════════╝


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

      Who's   watching  This In  April  2017

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
-------------------------

░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅█████████▅▄▃▂        ☻
Il███████████████████].    / ▌\╦─ 
@@@@@@@@@@@@@@     / \        ░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄     Bob is building an army.
▂▄▅█████████▅▄▃▂      ☻/  This tank & Bob are against Google+
Il███████████████████].   /▌  Copy and Paste this all over
 ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤..   / \   Youtube if you are with us

 WE HAVE TAKEN OVER░ \☻/\☻/

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▌░ ▌
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ / \░ / \
░░░░░░░░░░░░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▄-----------●
░░░░░░░░░░░░▂▄▅█████████▅▄▃▂
░░░░░░░░░░░I███████████████████].
 ☻/

/▌

/\


 ☻

/▌\

/\


☺/

/[]

 /\

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶11111__1¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶1___11__1¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶11_____1¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__1¶¶¶¶¶¶¶______¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶______¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶______¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶___¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___11__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶_¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶________________________¶¶ 
¶¶¶¶¶___11__111¶¶¶¶________¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____11¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11________1¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_____________¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶111_______________1¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________11111__________________1¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶________________________________1¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶_____________________________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________________________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶______________________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶________________111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶_________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________1¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________11¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶_____________1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________11¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶_________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶1___________11___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶111_____1¶¶¶¶¶¶11______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

````````````11¶¶¶¶¶¶
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶`
````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶`
````1¶1¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶¶¶
````¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
````¶``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
``1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
```¶¶1``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
```¶¶1`1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶¶¶`¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶
`````¶¶¶¶`1`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`````¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`````¶¶¶¶1```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`````¶1¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶1¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶1¶¶¶`````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`````111¶¶``````¶¶¶¶¶¶¶``1¶¶¶¶¶¶¶¶1
````````````````¶¶¶¶¶¶```````¶¶¶¶1
````````````````¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶1
````````````````1¶¶¶¶¶````````¶¶¶1
`````````````````1¶¶¶¶````````¶¶¶1`
``````````````````¶¶¶¶```````¶¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````1¶¶¶¶¶¶1``
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶`````````¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````1¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶```````¶¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````````¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````````¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1

_______________________¶¶¶¶ 
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ 
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________________¶ 
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶ 
____¶¶¶¶¶¶___¶¶111¶¶ 
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶ 
____¶¶¶¶¶¶____¶¶1¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶ 
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶ 
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ 
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ 
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ 
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ 
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ 
___________¶¶¶¶¶_1_¶¶ 
____________¶¶¶¶_1_¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶¶_¶¶¶¶¶ 
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶ 
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶¶¶¶¶___¶¶ 
___________¶¶¶¶¶___¶¶ 
___________¶¶¶¶¶___¶¶ 
____________¶¶¶¶___¶¶ 
____________¶¶¶¶___¶¶ 
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
______________¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶ 
______________¶¶___¶¶___¶¶¶¶ 
_______________¶¶_¶¶_____¶¶¶ 
________________¶¶¶______¶¶¶ 
_________________¶_______¶¶

______¶¶
______¶¶______________¶¶¶¶¶
______¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶_¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶____________________________¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶
___¶¶¶_________________________________¶¶¶¶
___¶¶¶__________________________________¶¶¶
__¶¶¶____________________________________¶¶¶
_¶¶¶_____________________________________¶¶¶
¶¶¶¶______________________________________¶¶¶
__________________________________________¶¶¶

________________________________________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________________________________¶¶¶¶________¶¶
____________________________________________¶¶_¶¶¶_______¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶___¶¶¶¶_______________¶¶___¶¶______¶¶
___¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶__¶¶________________¶¶____¶¶¶_____¶¶
____________¶¶¶__¶¶_¶¶¶_______________¶¶______¶¶_____¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶_____¶¶
_¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶¶_______¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_____________________¶¶¶_____¶¶
¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶____________________¶¶_____¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶_____¶¶____________________¶¶_____¶¶
______________________________________________________¶¶__
________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶________________________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_______________________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶______________________
___¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶____________________
____¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶__________________

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶ 
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶ 
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ 
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶ 
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶ 
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶ 
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶ 
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶ 
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶ 
¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶ 
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ 
¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶ 
¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶__¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

8888888888888888888881______18888888888888888888888 
8888888888888885______1865________18688888888888888 
8888888888886________888868__________68688888888888 
8888888888__________68888888____________88888888888 
888888881___________6888688___18__________688888888 
8888888____________88888888888886886888888_66888888 
888888___________66888888888888888888688855.6888888 
8888_____________888888888__8888688888________88888 
8888____________18888888888888888888__________58888 
868_____________8888888888888881___.8__________6888 
86______________8888888868886_______81._________888 
86______________8888888881_______________________88 
6______________8888888888________________________86 
8______________668888888_________________________88 
8______________888888888_________________________68 
5______________888888888885_______________________8 
:______________8888888888688______________________8 
5______________88688888888886_____________________8 
8_____________888888__888888:____________________88 
8_____________868888___886886____________________88 
8____________888888_____5888868__________________88 
88___________888888_______888885._______________688 
88___________88688_________88888________________888 
888________8888888_________58888_______________8888 
8886_____18688886___________88861.____________88888 
88886___66888888____________88885.___________568888 
888886__88888886_____________8888___________8888888 
8888888._8888________________8868__________88888888 
888888861_886._______________86888_______8888888888 
88888888665___________________88888____568888888888 
8888888888888________________________88888888888888 
88888888888888861_________________68888888888888888

_______________________v____________________________
_______________________$q___________________________
______________________3¶¶v__________________________
______________________¶¶¶¶__________________________
_____________________¶¶¶¶¶o_______qqv_______________
____________________$¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶3__________
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶q______o¶¶¶¶¶¶¶¶________
__________________3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q_____v¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
___________________$¶¶¶¶¶¶¶¶_______3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$____
____________________¶¶¶¶¶¶¶3_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_________¶¶v_________$¶¶¶¶o_____v¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_________q¶¶¶¶¶o_____¶¶¶¶¶____o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____o¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o_
oq$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q_
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶v_
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_________¶¶3o_______¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o__
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶______3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶v___
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶$_______
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶$__________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
___________________v¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
___________________v¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
___________________v¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
___________________v¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
___________________o¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
___________________o¶¶¶¶¶¶¶¶v_______________________
___________________o¶¶¶¶¶¶¶¶v_______________________
___________________q¶¶¶¶¶¶¶¶v_______________________
___________________q¶¶¶¶¶¶¶¶v_______________________
___________________q¶¶¶¶¶¶¶¶v_______________________
___________________q¶¶¶¶¶¶¶¶o_______________________
___________________3¶¶¶¶¶¶¶¶o_______________________
___________________q¶¶¶¶¶¶¶¶o_______________________

111111¶11111111111111111111111111111111111111 
111111¶11111111111111111111111111111111111111 
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111 
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111 
11¶111¶11111111111111111111111111111111111111 
11¶¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111 
111¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111 
111¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111 
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111 
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111 
1¶¶11¶¶11111111111111111111111111111111111111 
¶¶11¶¶111111111111111111111111111111111111111 
¶¶1¶¶1111111111111111111111111111111111111111 
¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111 
1¶¶111111111111111111111111111111111111111111 
11¶¶1111¶¶11111111111111111111111111111111111 
111¶11¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111 
11111¶¶11¶¶¶111111111111111111111111111111111 
1111¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111111111111 
111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11111111111111111111111111111 
1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111111 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111 
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111 
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111111111111111111 
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111111111111111 
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11111111111111 
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111 
1111111111111111111¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111 
1111111111111111111¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶11111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶1111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 
1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶11 
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶ 
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶ 
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶11111¶¶¶1111 
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶111111¶¶111 
111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶11¶1111 
111111111111111111111111¶¶¶¶11¶11¶1¶¶¶¶1¶¶111 
11111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶1¶111 
1111111111111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11 
111111111111111111111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶11 
111111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11 
111111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶111 
11111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111 
11111111111111111111111111111¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111 
1111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶111 
1111111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶1¶¶1111 
111111111111111111111111111111¶¶¶¶1111¶¶¶1111 
11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111

,,,,,,,,,,,,,,,,,s
,,,,,,,,,,,,,,,,sss
,,,,,,,,,,,,,,,,sss
,,,,,,,,,,,,,,,sssss
,,,,,,,,,,,,,,,sssss
,,,,,,,,,,,,,,,sssss
,,,,,,,,,,,,,,,sssss
,,,,,,,,,,,,,,sssssss
,,,,,,,,,,,,,,sssssss
,,,,,,,,,,,,,,sssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,ss,,,,sssssssss,,,,sss
,,,,,sss,,,,,ssssssss,,,,,sss
,,,ssss,,,,,sssssssss,,,,,sssss
,,,ssssssssssssssssssssssssss
,,,,,,,,,,,,,,ssssssss
,,,,,,,,,,,,,,,ssssss
,,,,,,,,,,,,,,,ssssss
,,,,,,,,,,,,,,,ssssss
,,,,,,,,,,,,,,,ssssss
,,,,,,,,,,,,,,ssssssss
,,,,,,,,,,,,,,,,sssss
,,,,,,,,,,,,,,sssssssss
,,,,,,,,,,,,,,,,ssssss

____________¶0¶ 
___________¶¶¶¶ 
__________¶111¶ 
__________¶111¶ 
__________¶¶11¶ 
___________¶11¶ 
________¶¶¶¶11¶¶¶ 
_________¶111111¶ 
_________¶111111¶ 
_________¶111111¶ 
_________¶111111¶ 
_________¶111111¶ 
________¶¶111111¶¶ 
________¶11111111¶ 
_¶¶¶¶___¶11111111¶ 
_¶11¶¶¶¶¶11111111¶ 
_¶111111111111111¶ 
¶¶111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶11111111111111111111111111¶ 
_¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_¶11¶¶¶¶¶¶111111¶ 
_¶¶¶¶____¶111111¶¶¶ 
________¶¶1111111¶_¶¶ 
________¶11111111¶¶¶_¶¶ 
________¶11111111¶¶¶_¶¶ 
________¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
________¶¶11111111111111111¶ 
_________¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶1111¶¶ 
____________¶1______1¶ 
___________¶1________1¶ 
__________¶1_________1¶ 
_________¶1___________1¶ 
________¶1_____________1¶ 
_______¶1_______________1¶ 
_______¶11111111111111111¶ 
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

_____________¶____¶______________________________
____________¶¶____¶¶______________________________
 ___________¶¶¶___¶¶¶______________________________
 ___________¶¶¶___¶¶¶______________________________
 ___________¶¶___¶¶¶_______________________________
 ___________¶¶___¶¶________________________________
 ___________¶¶_¶¶__________________________________
 ___________¶¶¶___________________________________
____________¶¶___________________________________
_____________888¶¶________________________________
____________¶¶¶_8¶¶_______________________________
____________¶¶¶¶_88¶______________________________
_____________¶¶¶8_88¶_____________________________
_____________8¶¶¶8_88¶____________________________
______________¶¶¶¶__888___________________________
______________¶¶¶¶¶_88¶8__________________________
_______________¶¶¶¶¶_88¶8_________________________
________________¶¶¶¶8_88¶8________________________
________________¶¶¶¶¶__88¶________________________
_________________¶¶¶¶¶_88¶________________________
_________________¶¶¶¶¶¶_88¶_______________________
________________¶¶¶¶¶¶¶8_88¶______________________
______________8¶88¶88¶¶¶8_¶8¶_____________________
______________¶¶_8¶¶¶¶¶¶¶_8¶8¶8___________________
______________8¶8_8¶¶¶¶¶¶¶8¶¶8¶¶__________________
_______________¶¶_8¶¶8¶¶¶¶88¶¶8¶¶8________________
____________8888¶¶¶¶¶88¶¶8¶88¶¶¶¶8________________
_________8888_88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶__¶¶¶_________________
________8_8888__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
_______8_888_888___888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
______8__8¶8__¶¶8_____88¶¶¶¶¶¶8___________________
_____¶¶8888888__8888____8¶¶¶¶¶¶8__________________
____¶¶¶¶¶¶88¶8___8¶¶88_8¶¶¶¶¶8¶8__________________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8_____________________
_____¶¶¶8¶¶¶¶8__888¶¶888¶¶¶¶¶¶____________________
______¶¶¶¶888¶8_88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
_______¶¶¶¶888¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶_________________
______8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶88¶¶¶¶¶¶¶¶8_______________
______¶8¶¶¶¶¶¶¶¶8______¶¶¶¶¶¶8888¶¶8______________
_____8¶8¶¶¶8¶¶¶¶________¶¶¶888__8888¶8____________
____8¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶________8¶8__88____888¶8__________
___88_88¶¶¶¶¶¶¶__________88__888______88¶8________
__88______888¶____________8____88________8¶8______

__________________¶_____¶¶¶¶¶¶
______________¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶_____¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶____¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶__¶¶¶___¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶____¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶
__¶¶¶_____¶______¶¶___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶______¶¶¶_¶¶¶¶¶
_________________¶¶______¶¶__¶¶
_________________¶¶__________¶¶
_________________¶¶__________¶¶
_________________¶¶__________¶¶
________________¶¶¶__________¶¶
_______________¶¶¶¶¶_________¶¶
_______________¶¶¶¶¶_________¶¶
_______________¶¶¶¶¶_________¶¶
_______________¶¶¶¶¶_________¶¶
______________¶¶¶_¶¶¶________¶¶
______________¶¶¶__¶¶________¶¶
______________¶¶___¶¶¶_______¶¶
_____________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶______¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶
_________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶
_________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶
_________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶
________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶
_______¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶
_______¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶_¶¶
______¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶__________________¶¶¶¶
_____________________________¶¶
___________________________¶¶¶¶
_________________________¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶¶¶¶__¶¶¶
________________________¶¶¶___¶¶¶
________________________¶¶¶____¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_________¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_________¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_____¶____¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶_¶_¶¶¶_¶_¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
______________¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶__¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶__________¶¶¶
____________¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶
_____________¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶
_________________________¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶
__________________________¶¶¶___________¶¶¶¶¶
_________________________________________¶¶¶
_____¶¶¶
____¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶____¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
____________¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶_¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
________________¶__¶¶__________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
_______________¶___¶¶¶__________¶¶¶¶¶__¶¶¶
______________¶____¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶
______________¶____¶¶¶¶¶_____¶____¶¶¶¶
___¶¶¶_______¶_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶____¶¶¶
__¶¶¶¶¶______¶_____¶¶¶¶¶¶___¶_¶_____¶___¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶_____¶_______¶¶¶¶¶___¶¶¶_____¶__¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶_____¶________¶¶¶____________¶__¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶______¶_______________________¶__¶¶¶¶¶¶¶
____________¶___¶¶__________________¶___¶¶¶¶¶
____________¶_____¶¶________________¶____¶¶¶
____________¶_______¶¶¶¶¶¶__________¶
_____________¶_____________________¶
_____________¶_____________________¶
_________¶¶___¶___________________¶___¶¶
______¶¶¶__¶__¶___________________¶__¶__¶¶¶
_____¶_____¶___¶_________________¶___¶_____¶
_____¶______¶___¶_______________¶___¶______¶
_____¶_______¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶_¶¶_______¶
______¶________¶___¶¶_______¶¶¶_¶¶________¶
_______¶_______¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶________¶
________¶______¶____¶________¶¶_¶_______¶
_________¶¶____¶_____¶¶_____¶__¶¶_____¶¶
___________¶____¶______¶¶¶¶¶¶___¶____¶
____________¶____¶__________¶___¶¶__¶
___________¶______¶¶________¶___¶_¶__¶____¶¶¶
__¶¶¶______¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶_¶___¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶____¶_________________¶¶¶¶¶___¶_¶__¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶___¶_________________¶________¶¶__¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶___¶_________________¶________¶¶___¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶___¶_________________¶_______¶_¶
_¶¶¶¶¶____¶_________________¶______¶__¶
__¶¶¶_____¶_________________¶_____¶¶__¶
__________¶______¶¶¶________¶_____¶___¶
___________¶____¶¶¶¶¶_______¶_____¶___¶
___________¶____¶¶¶¶¶_______¶_____¶__¶
____________¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶___¶
____________¶____¶¶¶________________¶
_____________¶_____________________¶
______________¶___________________¶
_______________¶_________________¶
________________¶¶_____________¶¶
__________________¶¶¶_______¶¶¶
_____________________¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶ 
______________________¶¶ 
_____________________¶¶¶¶ 
_____________________¶__¶ 
____________________¶___¶¶ 
___________________¶¶____¶¶ 
__________________¶¶______¶ 
_________________¶¶¶¶_____¶¶ 
_________________¶_¶_¶¶__¶_¶¶ 
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
__________________¶¶¶__¶¶¶__¶¶ 
________________¶¶¶_____¶¶___¶¶ 
_______________¶¶_____________¶¶ 
______________¶¶_______________¶¶ 
____________¶¶¶_______________¶¶¶¶ 
______________¶¶¶¶¶___________¶¶ 
_______________¶¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶ 
_____________¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶¶¶__¶¶¶___¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶ 
____________¶_________¶¶__¶¶_______¶¶ 
_________¶¶¶________________________¶¶¶ 
__________¶¶¶¶__________________¶___¶¶¶ 
____________¶¶__________________¶¶¶¶¶ 
___________¶¶__¶______¶___¶__¶¶__¶¶¶¶ 
__________¶¶_¶¶¶¶____¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
___________¶¶¶_¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶ 
___________¶¶_¶¶_¶¶¶¶__¶_¶¶_¶¶____¶___¶¶¶ 
_________¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶___________¶¶¶ 
______¶¶¶¶_____________¶¶_________________¶¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶¶ 
___________¶_____________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶ 
__________¶¶__________________¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶ 
_________¶¶___________________¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶ 
_______¶¶¶__¶¶¶_____¶__¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶_______¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶__¶¶________¶¶¶ 
_______¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶_¶__¶¶¶______________¶¶¶ 
______¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶_____________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_____¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__________________¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶____________________________________¶ 
____¶_¶_¶¶¶___________________________________¶¶ 
________¶¶______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶____¶¶________________¶____¶¶¶__¶¶__¶ 
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
_______¶¶¶¶___¶__¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶7777777777¶¶¶¶¶ 
_________¶¶¶¶77777777777777777¶¶¶¶ 
_______¶¶¶77777777777777777777777¶¶¶ 
______¶¶¶77777777777777777777777777¶¶ 
_____¶¶_7777777777777777777777777777¶¶¶ 
____¶¶7777¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶77777777777777¶¶ 
___¶¶7¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶77777777777¶¶ 
___¶¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶777777777¶ 
__¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶7777777¶¶ 
_¶¶§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶7777777¶¶ 
_¶§§§§§§¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§¶¶7777777¶ 
¶¶§§§§¶¶¶_________________¶¶¶§§§§§¶¶_77777¶¶ 
_¶¶§¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶§§§§§¶¶¶77777¶ 
__¶¶¶¶¶_¶______¶¶__¶¶_____¶¶_¶¶¶§§¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶ 
___¶¶¶____$$$$________$$$$____¶¶§¶¶___¶¶¶777¶§¶¶¶ 
___¶¶¶___$$$$$$______$$$$$$____¶¶¶______¶¶77¶§§§¶¶ 
_¶¶_¶____$_¶¶_$$____$$_¶¶_$$___¶¶¶¶¶___¶§¶¶¶¶§§§§¶ 
¶¶__¶____$$___$_¶¶¶¶_$____$$___¶¶__¶__¶¶§§§§§§§§§¶ 
_¶_¶¶_____$$$$_¶¶¶_¶¶¶_$$$$____¶¶_¶¶___¶§§§§§§§§§¶ 
_¶¶_¶________¶¶______¶¶________¶¶_¶_____¶¶§§§§§§¶¶ 
__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶§¶¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶_¶__________¶¶¶ 
___¶¶¶111111111111¶11111111111¶¶¶¶ 
__¶¶1¶¶¶¶1111111¶¶¶¶11111111¶¶¶11¶¶ 
__¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶ 
__¶¶111111111111¶¶¶¶1111111111111¶¶ 
_¶¶1111111111111111111111111111111¶¶ 
_¶¶11111111111111111111111111111111¶ 
__¶¶1111111111111111111111111111111¶ 
_¶¶1111111111111111111111111111111¶¶ 
¶¶1111111111111111111111111111111¶¶ 
¶111111111111111111111111111111111¶ 
¶111111111111111111111111111111111¶¶ 
¶¶111111111111111111111111111111111¶ 
_¶¶¶111111111111111111111111111111¶¶ 
__¶¶111111111111111111111111111111¶¶ 
__¶¶1111111111111111111111111111¶¶¶ 
___¶¶1111111111111111111111111¶¶¶ 
____¶¶¶11111111111111111111111¶¶ 
______¶¶111111111111111111111¶¶ 
_______¶¶1111111111111111111¶¶ 
________¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶11¶¶11¶¶¶¶111¶¶11¶¶11¶¶¶¶111¶¶11¶¶11¶¶¶¶ 
¶¶11¶¶1¶¶11¶¶11¶¶11¶¶1¶¶11¶¶11¶¶11¶¶1¶¶11¶¶ 
¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶ 
¶¶11¶¶1¶¶11¶¶11¶¶11¶¶1¶¶11¶¶11¶¶11¶¶1¶¶11¶¶ 
¶¶11¶¶11¶¶¶¶111¶¶11¶¶11¶¶¶¶111¶¶11¶¶11¶¶¶¶ 
111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111111¶¶111¶¶¶¶¶¶ 
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶_¶¶¶¶____¶¶ 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶1111111111¶¶_¶______¶¶ 
11111¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶111111¶¶¶¶________¶ 
1111¶¶¶__________¶¶¶___¶¶1111¶¶__¶¶___¶¶¶¶ 
111¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶___¶¶¶¶1¶____¶¶¶¶¶¶¶ 
111¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶1¶__¶¶______¶ 
1111¶¶__O_¶¶_O__¶¶___¶___¶¶_¶¶_____¶¶___¶ 
1111¶_¶¶__¶_¶___¶_¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶______¶¶ 
11111¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
1111¶¶¶___¶¶¶___¶¶__¶¶¶_¶__________¶¶ 
1111¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶___________¶¶ 
1111¶__________________¶________¶¶¶ 
111¶¶__________________¶¶______¶¶ 
111¶____________________¶_____¶¶ 
111¶___________________¶¶____¶¶ 
111¶¶__________________¶_____¶ 
1111¶¶_______________¶¶______¶¶ 
11111¶¶____________¶¶¶________¶¶ 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶ 
1111111¶_¶¶¶¶¶¶_____________¶¶___¶¶¶_¶¶¶ 
111111¶¶_¶_________________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶ 
111111¶__¶_______________¶¶¶____¶¶¶_____¶¶ 
11111¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____¶¶¶________¶¶ 
111¶¶¶¶_¶¶¶¶_______¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶_____¶¶ 
11¶¶¶¶¶_¶__¶_¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶_________¶¶ 
11¶¶__¶¶¶__¶¶_¶__¶_¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶ 
11¶¶__¶¶_¶_¶¶_¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶___¶¶ 
111¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶____¶¶_____¶¶ 
111¶¶¶¶¶__¶¶¶________¶¶¶¶_____¶¶_____¶¶ 
111¶___¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶¶¶_____¶¶ 
1¶¶___¶¶¶__¶¶_____________¶¶¶______¶¶ 
¶¶__¶¶¶1¶¶________¶¶____¶¶¶______¶¶¶ 
1¶¶¶¶1111¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_______¶¶ 
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶ 
11111111111¶¶_____¶¶___________¶¶ 
11111111111¶¶_____¶¶___________¶¶ 
111111111111¶____¶¶____________¶¶ 
111111111111¶¶¶__¶¶____________¶¶ 
11111111111111¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶ 
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
──────────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
─────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓█
────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓█──█▓▄▄▓█
───────────█▓▓▓▓▓▓▓▓█───▀█──█▀
──────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──█────█
─────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──█──█
────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──▀▀
───────▄████████████████▄
───────██▀────────────▀██
───────██──────────────██
──────▄██▄────────────▄██▄
──────████████████████████
─────█────────────────────█
────█──────────────────────█
───█─────▄████▄──▄████▄─────█
───█───██▀────▀██▀────▀██───█
───█──██──▄▄▄──██──▄▄▄─▀██──█
──▄█████──███──██──███──█████▄
──██████──────████──────██████
──▀█▀─▀██▄▄▄███▀▀███▄▄▄██▀─▀█▀
───█────▀▀▀▀▀──────▀▀▀▀▀────█
───█──────▄▄───────▄▄───────█
───█▄──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────▄█
───█▓█────────────────────█▓█
───█▓▓█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▓▓█
──▄██████████████████████████▄
──██▀──────────────────────▀██
▄█▀──█▄─▄█─█▀▀─█▀█─█▀█─█─█───▀█▄
██▀──█▀█▀█─█▄──█▄▀─█▄▀─█▄█───▀██
██▀──█───█─█▄▄─█─█─█─█─▄▄█───▀██
██▀──────────────────────────▀██
─█─█▀▐─█▐▀█▐─█▀─▀█▀▐▄─▄▌▐▀▌█▀─█
─█─█─▐▄█▐▄▀▐─▀█──█─▐▀█▀▌▐▄▌▀█─█
─█─█▄▐─█▐─█▐─▄█──█─▐───▌▐─▌▄█─█
─█▄▄────────────────────────▄▄█
──▀▀████████████████████████▀▀
────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
─────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
──────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
───────▐▓▓▓▓▓▓▓▌▐▓▓▓▓▓▓▓▌
─────────▐▓▓▓▓▌──▐▓▓▓▓▓▌
────────▄████▀────▀████▄
__________1111_____¶¶¶¶¶¶¶11______________________
________1¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________
_________¶1__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶___________________
__________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶____1______¶1_________________
___________1¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶_¶¶_________________
_____________11____¶¶11¶¶1¶¶_¶¶¶__________________
__________________¶¶¶_¶1¶¶¶¶11¶¶¶_________________
_________________¶¶___11¶¶1_____¶¶________________
_________________¶¶_____________¶¶________________
____1________1¶¶¶¶¶1__________11¶¶¶¶¶________1____
___¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶___
__1¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__
_¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1_¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_
_¶¶¶¶¶1_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶_
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
_______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
_____________¶¶1___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶_____________
_______________¶¶¶1____________1¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________
_______________1¶__1__1¶__¶1__1__¶¶_______________
________________1¶¶¶¶¶¶1__1¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶________________
_______________¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶¶1______________
_____________1¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶1_____________
______________¶¶¶¶1_____________¶¶¶¶______________
_________________11111
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶1___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶__________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶1______________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶__________111_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶___¶¶¶¶1_____________1¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶¶
_¶1_¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶_____11111¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶____1¶¶¶¶¶1___¶¶1¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶11¶______¶1¶¶_____¶1¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶__¶1_______¶1_____¶1_______¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶1
___¶__¶¶1___11¶¶¶1___¶¶¶1______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
___¶___¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶
__1¶____¶¶_________1________1¶1___¶___¶¶¶¶1
__1¶______1____1¶¶¶¶¶¶¶1__________¶1__¶¶¶¶¶
__1¶_______¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______¶1_¶¶___¶¶
___¶______________111_____________¶1¶¶_____1¶
___¶1_____________________________¶1¶_______¶
___¶¶____________________________¶¶_¶¶______¶
____¶1___________________________¶___¶¶¶11¶¶_
_____¶1_________________________¶¶_____11____
______¶¶_______________________¶¶____________
_______¶¶_____________________¶¶_____________
________1¶¶_________________1¶_______________
__________¶¶1_____________1¶¶________________
____________¶¶¶________1¶¶¶__________________
______________1¶¶111¶¶¶1_____________________
___________________§§_________________________
_____________§____§§§§________________________
__§___§__________§§§§§§_________________§_____
_________§§_____§§§§§§§§______________________
_______________§§§§§§§§§§______§______________
§___§_________§§§§§§§§§§§§_________§__________
_________________§§§§§§_______________________
__________§_____§§§§§§§§______________________
_______________§§§§§§§§§§_____§_______________
______________§§§§§§§§§§§§____________________
_§_____§_____§§§§§§§§§§§§§§§__________________
___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§____§____
________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________
__§___________§§§§§§§§§§§§____________________
____________§§§§§§§§§§§§§§§§_____§____________
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________§_____
______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________
___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§___
__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____
________________§§§§§§§§______________________
___§______§_____§§§§§§§§______________________
________________§§§§§§§§____§_________§_______
_____________________________ (██)
__________(█)_______________██████
_________(███)___________ █████████
________(█████)________████████████
______ (███████)______ (░░░░░░░░░░░)
_____(█████████)_____(░░░░█░░█░░░░)
____(██░░░░░░░██)___ (░░(░░░●░░░)░░░)
_____▒░░█░░█░░▒____ (░░░(░░◡░░)░░░░)
____▒░░░░░░░░░░▒___ (░░░░░░░░░░░░░)
____▒░░█░░░█░░░▒___██(░░░░░░░░░)██
____▒░░░███░░░░▒___███(░░░░░░)████
_____▒░░░░░░░░▒___████████████████
_____██░░░░░░██___████████████████
____▒▒███████▒▒___███ █████████ ███
___▒░░░█████░░░▒__███ █████████ ███
_▒░▒░░░███░░░▒░▒__███ █████████ ███
_▒░░▒░░███░░▒░░▒_ ███ █████████ ███
_▒░░░▒░███░▒░░░▒_ (░░) █████████_(░░)
__▒░░▒░███░▒░░▒_______█████████__(██)
_▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒_____█████████__/▓▓▓\
_▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒__(░░░░)_(░░░░)▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓▓)
_▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓▓)
__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒______████__████▓▓▓▓▓▓)
----//---------██████
\\--\/--//-----██████
-\\-▌-//--██████████
--\\▌//----(▓)-----------(▓)
---\▌/----(▓)---◒►◒-----(▓)
----▌------(▓)---- = ----(▓)
----▌----------(▓)----(▓)
----▌-----(▓)----- ✺ -----(▓)
----▌--(▓)-------- ✺ --------(▓)
----▌-(▓)--------- ✺ ---------(▓)
----▌-(▓)--------- ✺ ---------(▓)
----▌--(▓)-------- ✺ --------(▓)
------------(▓)(▓)(▓)(▓)(▓)
░░░░░░░░░░ ★
░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░░████
░░░░░░░██▒▒▒▒██
░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░░░░░██▒▒▒▒██
░░░░░░░░██████
░░░░░░░███▓▓███
░░░░░░░░█▓▓▓▓█
░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█
░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░████▓▓▓▓▓▓▓▓████
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░███████▓▓▓▓▓▓███████
░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
███████▓▓▓▓▓▓▓▓███████
░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██████████████████████
░░░░░░░░██████
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________________¶¶¶_______¶
__________________________¶_________¶
__________________________¶_________¶
__________________________¶_________¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶¶____________¶_¶
__¶_____________¶¶¶¶____¶___¶¶___¶¶___¶¶
_¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_____________¶¶
_¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶
_¶¶___¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶_____________¶¶
_¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶____¶¶¶¶
_¶¶_________¶¶¶_____¶¶¶__¶¶_________¶¶¶_¶¶¶¶
__¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶__¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶______¶¶___¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶______¶¶
________________¶¶____¶¶¶¶__________¶¶¶_______¶¶
_______________¶¶________¶¶¶_______¶¶¶¶________¶Y
_______________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶
_______________¶¶_____________¶¶¶¶_____________¶¶
_______________¶¶¶____________________________¶¶¶
________________¶¶____________________________¶¶
________________¶¶¶____________¶¶____________¶¶¶
_________________¶¶¶_______¶________¶_______¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶__________________________¶¶
_______________¶¶_____________________________¶
_______________¶_______________¶¶_____________¶¶
______________¶¶______________________________¶¶
______________¶¶______________________________¶¶
_______________¶¶______________¶______________¶¶
_______________¶¶______________¶¶____________¶¶
________________¶¶__________________________¶¶¶
_________________¶¶¶______________________¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶__________________¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________ █████ 
_______█████████ 
________████████ 
_________ ███████ 
__________████████ 
______██████████████ 
_____███▒▒░░░░░░░░▒ 
_______▒░░░░░ ⓤ░░ⓤ░▒ 
_______▒░░░░░░░░ >░░ ▒ 
_______██▒░░░░░·︾·░░▒ 
_______████▒░░░░░░░▒ 
______▒▒███████████▒▒ 
____▒░░░░░▒▒▒▒███░░░▒ 
___▒░░░▒░░░░░░████░░ ▒ 
___▒░░░░▒░░░░░█████░░▒ 
___▒░░░░░▒░░░░███████░▒ 
____▒░░░░▒░░░░██████▒▒ 
____▒#▒▒▒▒▒░##░██████ 
__▒#▒░░░░░░░░░░░░░▒░▒ 
_▒░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░▒ 
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒ 
▒░░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░ ▒ 
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒ 
#▒░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░░▒ 
##▒░░░░░░░░░░░░░░░░##

__________________________¶¶________¶¶__________________________
__________________________¶¶_¶_¶¶_¶_¶¶__________________________
____________________________¶¶¶¶¶_¶¶____________________________
_____________________________¶¶¶¶¶¶_____________________________
________________________¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶_________________________
________________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________________________
__________________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
______¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶______
_______¶_______________¶_____¶¶__¶¶_____¶_______________¶¶______
______¶¶¶___¶_¶_______¶¶_¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶______
______¶¶¶___¶_¶____¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶_¶¶__¶¶¶____¶¶¶___¶_¶______
_____¶__¶¶__¶¶¶¶___¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶_¶_____
___¶¶__¶_¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____
_______________¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
____________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶_¶___¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶__________
__________________________¶¶¶____¶_¶¶¶__________________________
___________¶¶¶___________¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶___________¶¶¶___________
__________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_____________
______¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________¶¶______
_____¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______
_¶________¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶_______¶¶_
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶___¶_¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶____¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____¶¶_¶___¶¶¶¶___¶_¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶_¶___¶_¶¶_____
______¶¶¶___¶_¶____¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶_¶¶__¶¶_______
______¶¶___¶¶¶_________¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶_¶________¶¶¶___¶_¶_____
_____¶_¶_______________¶_____¶¶__¶¶¶____¶_______________¶¶¶_____
___________________________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___________________________
__________________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_________________________
________________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶_¶________________________
_________________________¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶________________________
_____________________________¶¶¶_¶¶_____________________________
____________________________¶¶¶¶¶¶_¶¶___________________________
__________________________¶¶¶¶____¶¶¶¶__________________________
__________________________¶¶________¶¶__________________________
¶¶11¶¶11¶¶¶¶111¶¶11¶¶11¶¶¶¶111¶¶11¶¶11¶¶¶¶ 
¶¶11¶¶1¶¶11¶¶11¶¶11¶¶1¶¶11¶¶11¶¶11¶¶1¶¶11¶¶ 
¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶ 
¶¶11¶¶1¶¶11¶¶11¶¶11¶¶1¶¶11¶¶11¶¶11¶¶1¶¶11¶¶ 
¶¶11¶¶11¶¶¶¶111¶¶11¶¶11¶¶¶¶111¶¶11¶¶11¶¶¶¶ 
111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111111¶¶111¶¶¶¶¶¶ 
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶_¶¶¶¶____¶¶ 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶1111111111¶¶_¶______¶¶ 
11111¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶111111¶¶¶¶________¶ 
1111¶¶¶__________¶¶¶___¶¶1111¶¶__¶¶___¶¶¶¶ 
111¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶___¶¶¶¶1¶____¶¶¶¶¶¶¶ 
111¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶1¶__¶¶______¶ 
1111¶¶__O_¶¶_O__¶¶___¶___¶¶_¶¶_____¶¶___¶ 
1111¶_¶¶__¶_¶___¶_¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶______¶¶ 
11111¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
1111¶¶¶___¶¶¶___¶¶__¶¶¶_¶__________¶¶ 
1111¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶___________¶¶ 
1111¶__________________¶________¶¶¶ 
111¶¶__________________¶¶______¶¶ 
111¶____________________¶_____¶¶ 
111¶___________________¶¶____¶¶ 
111¶¶__________________¶_____¶ 
1111¶¶_______________¶¶______¶¶ 
11111¶¶____________¶¶¶________¶¶ 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶ 
1111111¶_¶¶¶¶¶¶_____________¶¶___¶¶¶_¶¶¶ 
111111¶¶_¶_________________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶ 
111111¶__¶_______________¶¶¶____¶¶¶_____¶¶ 
11111¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____¶¶¶________¶¶ 
111¶¶¶¶_¶¶¶¶_______¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶_____¶¶ 
11¶¶¶¶¶_¶__¶_¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶_________¶¶ 
11¶¶__¶¶¶__¶¶_¶__¶_¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶ 
11¶¶__¶¶_¶_¶¶_¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶___¶¶ 
111¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶____¶¶_____¶¶ 
111¶¶¶¶¶__¶¶¶________¶¶¶¶_____¶¶_____¶¶ 
111¶___¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶¶¶_____¶¶ 
1¶¶___¶¶¶__¶¶_____________¶¶¶______¶¶ 
¶¶__¶¶¶1¶¶________¶¶____¶¶¶______¶¶¶ 
1¶¶¶¶1111¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_______¶¶ 
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶ 
11111111111¶¶_____¶¶___________¶¶ 
11111111111¶¶_____¶¶___________¶¶ 
111111111111¶____¶¶____________¶¶ 
111111111111¶¶¶__¶¶____________¶¶ 
11111111111111¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶ 
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶7777777777¶¶¶¶¶ 
_________¶¶¶¶77777777777777777¶¶¶¶ 
_______¶¶¶77777777777777777777777¶¶¶ 
______¶¶¶77777777777777777777777777¶¶ 
_____¶¶_7777777777777777777777777777¶¶¶ 
____¶¶7777¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶77777777777777¶¶ 
___¶¶7¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶77777777777¶¶ 
___¶¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶777777777¶ 
__¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶7777777¶¶ 
_¶¶§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶7777777¶¶ 
_¶§§§§§§¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§¶¶7777777¶ 
¶¶§§§§¶¶¶_________________¶¶¶§§§§§¶¶_77777¶¶ 
_¶¶§¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶§§§§§¶¶¶77777¶ 
__¶¶¶¶¶_¶______¶¶__¶¶_____¶¶_¶¶¶§§¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶ 
___¶¶¶____$$$$________$$$$____¶¶§¶¶___¶¶¶777¶§¶¶¶ 
___¶¶¶___$$$$$$______$$$$$$____¶¶¶______¶¶77¶§§§¶¶ 
_¶¶_¶____$_¶¶_$$____$$_¶¶_$$___¶¶¶¶¶___¶§¶¶¶¶§§§§¶ 
¶¶__¶____$$___$_¶¶¶¶_$____$$___¶¶__¶__¶¶§§§§§§§§§¶ 
_¶_¶¶_____$$$$_¶¶¶_¶¶¶_$$$$____¶¶_¶¶___¶§§§§§§§§§¶ 
_¶¶_¶________¶¶______¶¶________¶¶_¶_____¶¶§§§§§§¶¶ 
__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶§¶¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶_¶__________¶¶¶ 
___¶¶¶111111111111¶11111111111¶¶¶¶ 
__¶¶1¶¶¶¶1111111¶¶¶¶11111111¶¶¶11¶¶ 
__¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶ 
__¶¶111111111111¶¶¶¶1111111111111¶¶ 
_¶¶1111111111111111111111111111111¶¶ 
_¶¶11111111111111111111111111111111¶ 
__¶¶1111111111111111111111111111111¶ 
_¶¶1111111111111111111111111111111¶¶ 
¶¶1111111111111111111111111111111¶¶ 
¶111111111111111111111111111111111¶ 
¶111111111111111111111111111111111¶¶ 
¶¶111111111111111111111111111111111¶ 
_¶¶¶111111111111111111111111111111¶¶ 
__¶¶111111111111111111111111111111¶¶ 
__¶¶1111111111111111111111111111¶¶¶ 
___¶¶1111111111111111111111111¶¶¶ 
____¶¶¶11111111111111111111111¶¶ 
______¶¶111111111111111111111¶¶ 
_______¶¶1111111111111111111¶¶ 
________¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶ 
______________________¶¶ 
_____________________¶¶¶¶ 
_____________________¶__¶ 
____________________¶___¶¶ 
___________________¶¶____¶¶ 
__________________¶¶______¶ 
_________________¶¶¶¶_____¶¶ 
_________________¶_¶_¶¶__¶_¶¶ 
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
__________________¶¶¶__¶¶¶__¶¶ 
________________¶¶¶_____¶¶___¶¶ 
_______________¶¶_____________¶¶ 
______________¶¶_______________¶¶ 
____________¶¶¶_______________¶¶¶¶ 
______________¶¶¶¶¶___________¶¶ 
_______________¶¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶ 
_____________¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶¶¶__¶¶¶___¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶ 
____________¶_________¶¶__¶¶_______¶¶ 
_________¶¶¶________________________¶¶¶ 
__________¶¶¶¶__________________¶___¶¶¶ 
____________¶¶__________________¶¶¶¶¶ 
___________¶¶__¶______¶___¶__¶¶__¶¶¶¶ 
__________¶¶_¶¶¶¶____¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
___________¶¶¶_¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶ 
___________¶¶_¶¶_¶¶¶¶__¶_¶¶_¶¶____¶___¶¶¶ 
_________¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶___________¶¶¶ 
______¶¶¶¶_____________¶¶_________________¶¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶¶ 
___________¶_____________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶ 
__________¶¶__________________¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶ 
_________¶¶___________________¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶ 
_______¶¶¶__¶¶¶_____¶__¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶_______¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶__¶¶________¶¶¶ 
_______¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶_¶__¶¶¶______________¶¶¶ 
______¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶_____________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_____¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__________________¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶____________________________________¶ 
____¶_¶_¶¶¶___________________________________¶¶ 
________¶¶______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶____¶¶________________¶____¶¶¶__¶¶__¶ 
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
_______¶¶¶¶___¶__¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶$
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶$$
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________$$$$¶¶¶¶$$
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______$$_$$$$_¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______$$$_$_$$$_$
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶________$$$$$__$$
___________¶¶¶¶¶_______¶¶___$_________¶¶_$$$$$
___________¶¶____¶¶_$$$____$$________¶¶$
__________$$$_______$$$$$$_$_________¶¶
___________$$______________$________¶¶$
_____________$___¶¶___¶¶_$$_$$$_____¶¶
_____________$$$___¶¶¶_$$$_____$$$_¶¶$
__________$$$___$$$$$$$$__________$¶¶
_________$________________________¶¶_$$
_______$$_____________¶¶_________¶¶$___$
_______$_________________________¶¶_____$
______$_________________________$$$_____$
______$________$$_____¶¶_______$_________$
______$_________$$$___________$__________$
______$____________$$__________$________$$
_______$____________$__¶¶______¶$$$$$$$$$
_______$$___________$__________¶¶_$$
_______$_$$$$______$__________¶¶__$
_______$____$$$$$$$____¶¶_____¶¶_$$
_______$$____________________¶¶____$$
______$$_____________________¶¶______$$
_____$$________________¶¶___¶¶________$$
____$$______________________¶¶_________$
____$______________________¶¶__________$$
___$_______________________¶¶___________$
___$______________________¶¶¶___________$
___$______________________¶¶____________$
__$$_____________________¶¶¶____________$
___$____________________________________$
___$____________________________________$
____$$_________________________________$
_____$$________________________________$
_______$$_____________________________$
_________$$$ ______________________$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ASCII text art


hello, ASCII text art lover,
We have contributed some little collection to provide our text art lovers. basically, we can clled as text art generator but we love to seshare this smoll collections text art is the process of image  convert into collections of symbols to build your text image its look cool like a pencile shadow image.
and we can create a tool for you u can insert image I and we create a text art image for you. we trying to provide some examples above and more categories will be added as soon we work on it.